Skolkurator

Du kan vända dig till oss när du behöver prata med någon, en person som inte för vidare det du sagt, som är neutral, erfaren och intresserad. 

Vårt uppdrag är att stötta dig när du har det jobbigt, det kan handla om

  • Stress
  • Relationer till vänner, familj
  • Frågor och funderingar kring den psykosociala hälsan,
    sexualitet och samlevnad, droger
  • Studieekonomi och stipendier
  • Information om samhällsservice, sociala och familjerättsliga frågor 

Vi har tystnadsplikt och kontakten är alltid frivillig. Inga journaler förs. Kurator har anmälningsplikt till socialtjänsten om det framkommer att någon under 18 år far illa. 

Marita Holst

Kurator för 
Bygg- och anläggningsprogrammet,Ekonomiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och de fyraåriga yrkesprogrammen/Gymnasiesärskolan. 

Måndag – fredag på våning 4 i D-huset

 

Bengt Pettersson

Kurator för 
Barn- och fritidsprogrammet, El- och energiprogrammet, 
Estetiskaprogrammet, Introduktionsprogrammen, 
Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.

Måndag – fredag på våning 4 i D-huset

  • Publicerat: 2017-08-17 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
  • Etiketter: Kurator,Skolkurator,Elevstöd,Elevhälsa,Samtal,Marita Holst,Bengt Pettersson
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?