Fritidsledare

Det här gör en skolfritidsledare på Vägga Gymnasieskola

Eleverna

 • Skolfritidsledarnas huvudsakliga och absolut viktigaste uppgift på skolan är att finnas till hands för eleverna.
 • Att finnas och synas på skolans olika arenor, så som fritidsledarrummet, korridorerna, matsalen, skolgården.
 • Att tillsammans med övrig personal verka för en trygg, trivsam och bra skolmiljö.
 • Att upptäcka elever som på ett eller annat sätt befinner sig i riskzon eller utanförskap och vid behov hjälpa eleven vidare till elevstöd, skolhälsa el dyl.

Caféet

 • Vara till stöd och hjälp för eleverna som har caféet.
 • Tillsyn av caféet. Eleverna ska själva driva caféet, sköta inköp, städning osv. och det är mentorn som är ytterst ansvarig.
 • Informera i varje klass som ska ha caféet om regler, schema mm.
 • Se till att caféet är trevligt och tilltalande.

Aktiviteter

 • Anordna aktiviteter och trevligheter för eleverna, ex. turneringar och tävlingar.
 • Ansvara för inköp av spel och dyl.
 • Kan när möjlighet finns vara en resurs vid tema- och friluftsdagar.

Samverkan

 • Delta i skolans nätverk- och samverkansgrupper med polis, social osv.
 • Ha ett samarbete med övriga personalgrupper på skolan.

 

En till två fritidsledare arbetar enligt schema på skolan varje dag på skolan mellan kl 9.00 - 14.00 utom på fredagar då vi arbetar till 13.00. Alla i Annexets personalgrupp arbetar på skolan varje vecka. 

 

Policy för skolfritidsledarverksamheten i Karlshamns kommun

Åk 7-9 skolorna och Vägga Gymnasieskola 

Skolfritidsledarverksamheten ska vara ett komplement till skolans mål och verksamhet och bidra till att ge en helhetssyn på eleverna.  

Viktiga uppgifter är att verka för trivsel och trygghet i skolmiljön samt att stödja och hjälpa elever i olika situationer.

Mål för skolfritidsledarverksamheten

-          Att vara en resurs för eleverna

-          Att arbeta för en bra skolmiljö

-          Att motverka utanförskap och arbeta för att fånga upp elever i riskzon

 • Publicerat: 2017-01-12 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?