Elevstöd

Elevstödet på Vägga Gymnasieskola finns till för dig som elev när du behöver stöd och/eller vägledning under dina år på skolan. Tillsammans med alla övriga medarbetare på skolan arbetar vi för att du ska nå dina mål och för att du ska få tre fina år hos oss. Förutom att vi ställer upp för dig när du behöver stöd, råd, hjälp eller vägledning ingår det i vårt uppdrag att göra insatser som riktar sig till hela skolan, t. ex. vid introduktionen av elever i årskurs 1, framtidsmässan och temadagar inom områdena samlevnad och alkohol/droger.

Elevstödet  är ett team med många medarbetare som har olika kompetens. Här arbetar studie- och yrkesvägledare (SYV), kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och pedagogiska handledare Vi har även fritidsledare på skolan och dessutom kan du alltid vända dig till din lärare, mentor eller rektor. Vi finns här för dig!

Vart vänder jag mig?

         
 

Skolsköterska

Skolsköterskan uppmärksammar elevers medicinska situation, erbjuder rådgivning i medicinska och psykosomatiska frågor, gör hälsokontroller och bokar in tid hos skolläkare. 


Skolläkare

Skolläkaren undersöker elevers medicinska status och ställer eventuella diagnoser, samt kan förskriva medicin.  Skolläkaren finns på skolan en dag i veckan och tid bokas genom skolsköterska.

 
 
 
 
 

Skolkurator

Kuratorn uppmärksammar elevers sociala situation och psykosociala hälsa, erbjuder stöd- och motivationssamtal, samt handlägger studieekonomiska frågor.

 

Studie- och yrkesvägledare 

SYV hjälper eleverna med planering och råd av pågående studier, ger information kring högskolebehörighet samt ger vägledning till fortsatta studier eller arbete.

 
         
 

Pedagogiska handledare

Handleder lärare och ger pedagogiskt och socialt stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller närliggande problematik.

 

Specialpedagog

Specialpedagogen uppmärksammar och utreder elevers behov av pedagogiskt stöd, ger stödundervisning, handleder lärare i specialpedagogiska frågor

 
         

  • Publicerat: 2017-08-24 av harriett.svensson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?