Företagslots

Funderar du som företagare på att utöka din verksamhet och har frågor om etablering eller exploatering?

Företagslotsen är ett mötesforum där du får möjlighet att presentera ditt ärende för alla berörda tjänstemän på Karlshamns kommun på en och samma gång. Syftet är att underlätta handläggningen i ärenden som kräver kontakt med flera tjänstemän.
Företagslotsen arrangeras en gång i månaden och består av tjänstemän som exempelvis arbetar med bygglov, mark och exploatering, vatten och avlopp, miljö, näringsliv och alkoholhandläggning.

Kontakta Näringsliv Direkt på tfn: 0454-815 00 eller via mail: naringsliv@karlshamn.se för att boka tid.

Kontakter

Theresia Bergdahl
Tel 0454-81627  
theresia.bergdahl@karlshamn.se

Trafikingenjör
Vakant
  

VA-ingenjör
Carina Fast
Tel 0454-814 15  Fax 0454-814 40
carina.fast@karlshamn.se
Nyanslutningar till VA-nätet


Mark- och exploateringsingenjör
Susanne Norlindh
Tel 0454-811 98  
susanne.norlindh@karlshamn.se
  • Publicerat: 2016-12-13 av annika.henesey@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?