Foto: Sweco

Näringsidkare bjöds in till dialogmöte om den nya torgpaviljongen

2017-09-07 |
Karlshamns kommun bjöd onsdagen den 6 september in lokala näringsidkare till dialogmöte för att diskutera den framtida caféverksamheten och glassförsäljningen på Stortorget i Karlshamn. Dialogmötet hölls inom ramen för det nya sättet att arbeta kring upphandlingar där lokala näringsidkaren bjuds in för samtal.

I syfte att bli en bättre beställare öppnar Karlshamns kommun upp för dialog med företagen inför en upphandling. Detta för att stämma av vilka frågor och krav som kan vara rimliga att ställa i det aktuella förfrågningsunderlaget.

Genom att möta branschen inför en upphandling kan den kommunala organisationen uppdatera sig hur marknaden ser ut. Företagen bjuds in i god tid till ett möte där både representanter från den beställande verksamheten och upphandlingsenheten finns med.

Hannah Bergman, upphandlare, var en av Karlshamns kommuns representanter som mötte näringsidkare i dialog om driften i den nya torgpaviljongen.

Onsdagens dialogmöte hölls i Rådhuset i Karlshamn och ett 10-tal företag fanns på plats för att ta del av informationen och ge sina förslag på hur en framtida drift kan se ut.

Kommunalrådet Per-Ola Mattsson i samtal med lokala näringsidkare.

På plats var även kommunalrådet Per-Ola Mattsson, chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen Ulrika Nordén Johansson och representanter från andra enheter inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområden.

Den befintliga torgpaviljongen kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad. I den nya paviljongen planeras det för café och glassförsäljning. Inslagen är en del i det förslag som ligger till grund för en ny utformning av Stortorget. Torghandeln förändras inte utan förblir som den är idag. Under processens gång har det funnits en oro att torghandeln ska försvinna eller flyttas men detta är inget som är aktuellt.

Förslag och idéer som kom fram vid dialogmötet kommer att följas upp med fler samtal med det lokala näringslivet.

Ombyggnaden av torgpaviljongen är en del i torgsatsningen och den nya paviljongen beräknas stå klar i maj 2019. Byggstart sker i juni 2018.

– Vi kommer att publicera förfrågningsunderlaget inför upphandlingen i höst så att potentiella anbudsgivare kan kommentera underlaget. Upphandlingen beräknas vara klar i mitten av 2018, sa Hannah Bergman, upphandlare i Karlshamns kommun, när hon presenterade den fortsatta upphandlingsprocessen.

Träffen ska följas upp med fler samtal

Flera idéer och förslag kom upp under dialogmötet, bland annat diskuterades vilka öppettider som kan vara lämpliga för caféverksamhet och glassförsäljning. Torget är en mötesplats som ska vara välkomnande och en plats för alla, därför är det också viktigt att diskutera kring just öppettider, sortiment och hållbarhet, menade Hannah Bergman.

– Hur tycker ni att sortimentet kan se ut vintertid när det inte är säsong för glass?, var en av frågorna som bollades ut till näringsidkarna under mötet.

Vad är rimlig avtalstid för att kunna räkna hem investeringen?, var en annan fråga som lyftes.

Dialogmötet avslutades med att man enades om att följa upp träffen med fler samtal innan ett förfrågningsunderlag tas fram och skickas på remiss.

 

Text och foto: Krisztina Andersson

 

 

 

 

 

 

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?