Foto: Krisztina Andersson

Karlshamns satsningar i fokus på Frukostmöte

2017-12-06 |
Temat vid senaste Frukostmötet var Karlshamns satsningar i närtid och på sikt. Ett förstärkt näringslivsarbete och utökat bostadsbyggande var några av exemplen som lyftes fram.

Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamns kommun, inledde med att hälsa välkommen och presenterade föredragshållarna för dagens Frukostmöte. På plats var Mathias Wijk, nytillträdd näringslivschef, Emina Kovacic, stadsarkitekt, och Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef, för att berätta om vilka satsningar som är på gång i kommunen och hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut.

Daniel Wäppling lyfte inledningsvis några inslag i raden av betydande projekt, däribland Östralycke nya äldreboende som nyligen invigdes.

– Vi har ett av Sveriges modernaste äldreboende, det här och många andra goda exempel är sådant som vi inom offentlig sektor måste bli bättre på att prata om, vi måste lyfta fram det vi är bra på, sa Daniel Wäppling och nämnde även det omtag som nu görs kring näringslivsarbetet i Karlshamn och som Mathias Wijk berättade mer om i sitt anförande.

Mathias Wijk tillträdde i höst som ny näringslivschef. På agendan finns redan flera aktiviteter och planerade insatser som ska lyfta näringslivsarbetet och företagsklimatet i kommunen.

– Vi kommer att växla upp kommunikationen och dialogen med företagen, satsa på att återinföra funktionen med Företagslotsen fast med lite nytänk och utöka näringslivsenheten med en näringslivsutvecklare, sa Mathias Wijk. 

Kontakterna och nätverkandet på såväl den nationella som den internationella arenan ska förstärkas, inte minst med koppling till hamnverksamheten. Vidare ska lokaler och byggbara marker ses över för att skapa möjligheter till nyetableringar.

Emina Kovacic, stadsarkitekt, berättade om aktuella detaljplaner och planprogram under rubriken ”Karlshamns kommun bygger samhälle.

Emina Kovacic, stadsarkitekt och stadsbyggnadschef, belyste några av de byggprojekt som är på gång att genomföras, bland annat handlar det om förtätning av stadsmiljö genom nya sätt att bygga. Att bygga bostäder på tak gör det möjligt att bygga fler bostäder på befintlig yta.

I centrala delarna av Karlshamn planeras det för både hyresrätter och bostadsrätter, projekt som har fått uppmärksamhet och omnämnande ute i landet. Till de mer uppmärksammade projekten hör en magasinbyggnad som byggs om till företagslägenheter.

Stationsområdet är ytterligare ett område som finns med i planen för förtätning i stadsmiljö. Ombyggnaden av stortorget i Karlshamn är ytterligare exempel på ett projekt som har skapat intresse och engagemang.

– Man måste ha visioner för att veta åt vilket håll man ska gå, och långsiktiga visioner är viktiga när det handlar om att skapa attraktiva boendemiljöer, sa Emina Kovacic. 

Hur finansierar kommunen sin verksamhet och vilka är utmaningarna de närmaste åren? Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef, gav en inblick i den kommunala ekonomin.

Ulrika Hägvall Lundberg, ekonomichef, berättade om kommunens ekonomiska förutsättningar, hur förändringar i omvärlden påverkar den kommunala kassan och vilka utmaningar som förväntas komma framöver.

Skola, vård och omsorg står för cirka 75 procent av kommunens kostnader och skatteintäkterna finansierar cirka 70 procent av kostnaderna. Sju procent av intäkterna kommer från servicemottagare i form av avgifter som barnomsorg, äldreomsorg, bygglov etc. 23 procent kommer från statsbidrag och ränteintäkter bland annat.

– Stora investeringar de kommande åren, vår ökande äldre befolkning och sjukfrånvaron är de stora utmaningarna som väntar och som vi måste hantera på ett effektivt och hållbart sätt, sa Ulrika Hägvall Lundberg.

Text och foto: Krisztina Andersson

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?