Foto: Krisztina Andersson. Bildtext: Fr.v: Birgitta Jonasson, Håkan Andersson, Marianne Westerberg, Lena Axelsson, Annika Blissing, och Anette Ingemansson.

Besöksnäringen på turné landade i Karlshamn

2018-03-13 |
I samarbete med Visit Blekinge tar kommunernas landsbygdsutvecklare grepp om företagsamheten på landsbygden och i skärgården kopplat till besöks- och turismnäringen. En träff för att diskutera den fortsatta utvecklingen hölls på Södra Hoka Kursgård, Karlshamn, i måndags.

Det är tredje gången som kommunerna, utifrån olika temaområden, genomför landsbygdsinsatser i form av informationsmöten i länet. Första gången genomfördes satsningen tillsammans med arbetsförmedlingen, då med fokus på bland annat sysselsättning, denna gång är det besöksnäringen som står i fokus.  

”Besöksnäringen On tour” genomförs som en serie besök i länets samtliga kommuner och medverkar under alla besöken gör, förutom landsbygdsutvecklare och turistchef, även Visit Blekinge.

I samband med besöken diskuteras företagens möjligheter att utveckla sina verksamheter knutet till turism- och besöksnäringen och hur man kan öka attraktionskraften för länet som besöksmål.

Besöksnäringen är en viktig näring för samhällsutvecklingen

Håkan Andersson, VD för Visit Blekinge, inledde träffen på Södra Hoka med att berätta om Visit Blekinges verksamhet och hur man arbetar i organisationen med frågor som rör turism- och besöksnäringen.

– Idag pratar vi om besöksnäringen som en viktig näring för samhällsutvecklingen. Det gjorde vi inte tidigare på samma sätt. Man får inte glömma bort att besöksnäringen även fungerar som betydande instegsarbetsplatser för inte minst ungdomar och nyanlända. Det är också en viktig exportbransch.  

Blekinge har varit och är till viss del fortfarande ett genomfartslän.

– Det är sådant man också måste väga in när man pratar om hur vi ska utveckla besöksnäringen, menade Håkan Andersson.

Skärgården sticker ut i attraktionsmätningar

Värden som sticker ut i attraktionsmätningar i Blekinge är skärgården. Naturturism, friluftsliv som fiske och upplevelser i oexploaterad skärgårdsmiljö är sådant som efterfrågas alltmer och är också något som Blekinge kan erbjuda i högre grad än många andra kustnära län i Sverige.

Håkan Andersson nämnde pågående utvecklingsprojekt, däribland arkipelaggruppen som jobbar länsövergripande med att öppna upp för besökare att kunna ta sig runt i de kustnära kommunerna via båt- och kajakleder.

Även cykelturismen är ett prioriterat område och ambitioner finns att möjliggöra utbyggnader av cykelleder inom ramen för arkipelaggruppens arbete.

Träffen på Södra Hoka avslutades med workshops där turistföretagen tillsammans med representanter för besöksnäringen diskuterade förslag på insatser för den fortsatta utvecklingen.

– Vi kommer att sammanställa alla förslag och idéer som kommer fram och titta på vad vi kan jobba vidare med. Det viktiga är att vi i länet samarbetar och inte konkurrerar med varandra i frågor som rör turism- och besöksnäringen, sa Marianne Westerberg, landsbygdsutvecklare i Karlshamns kommun.

 

Text: Krisztina Andersson

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?