Vi skapar södra Sveriges mest kompletta lokalisering för transportberoende verksamheter.

Öst är det nya väst och handeln österut ökar stadigt. Inom 20-30 år kommer handeln österut vara större än handeln västerut. Många företag har idag sin tillverkning i östra Eusropa och västra Asien vilket gör Karlshamn till en ny infart för import och export.

I Karlshamn finns helheten och den snabba etableringen. Karlshamn kan erbjuda närheten i södra Sverige och har en hamn som har daglig kontakt med östeuropa. De stora ytorna skapar möjligheter för större etableringar och vi ser stora möjligheter för företag att expandera i Karlshamn inom de närmaste åren.

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?