Här finns tillgänglig mark

Här finns etableringsmark klar för byggstart!

I Stillerydsområdet i direkt anslutning till hamnen finns idag tillgänglig mark för etablering.
Av dessa är en del av marken grovplanerad med utbyggda va- och vägsystem och flexibel detaljplan. Samtliga dessa ytor är nära järnvägsspår och hamnområde.

Under 2017 färdigställs vägavsnitt inom ett område med 20 000kvm i angränsning till Vekerumsvägen för mindre industrier och under 2018 byggs väg, VA och fjärrvärme ut i nästa område längs med Södra Stillerydsvägen för att möjliggöra etablering för företag som söker mark i storlek om ca 6 000-12 000 kvm.
I Översiktsplan är ytterligare cirka 300 000 m2 säkerställt för expansion.

För huvudelen av de nu iordningställda ytorna har en bergtäkt genomförts under de senaste cirka 15 åren. Marken består av en bergbotten på vilken cirka 1,5 meter massor på förts.

  • Publicerat: 2018-10-19 av theresia.bergdahl@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?