NetPort.Karlshamn

NetPort Science Park är en Triple Helix-organisation, som syftar till ökad samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig verksamhet. Själva parken är belägen på tidigare hamnområde i central Karlshamn.

NetPorts har tre fokusområden; Intelligent logistik/ Intelligenta transportsystem (ITS), Energi och Digitala medier. Dessa är valda med tanke på framtiden lokalt, regionalt och nationellt.

Transporter och logistik är vitala delar av Karlshamns näringsliv. Karlshamn anlades för de utmärkta förutsättningarna för hamnverksamhet och tillsammans med industri-, handels- och transportföretag skapas synergier, där olika aktörer kompletterar varandra.

Idag har NetPort.Karlshamn en nationell roll inom ITS. NetPort är representerade i styrelsen för ITS Sweden och i regeringens ITS-råd. Test Site NetPort är ett av fyra fältförsöksområden för ITS-lösningar i Sverige.

Målet är att bygga upp en internationellt erkänt forsknings- och innovationscentrum för ITS i Karlshamn, med inriktning på transporter och logistik, till nytta för befintligt näringsliv och samhälle, men också som en grogrund för nya företag som kan ta ITS-tjänster till marknaden.

NetPort är också Contact Point för East West Transport Corridor i Sverige.

 

Översiktsbild Netport Science Park i Karlshamn där också Blekinge Tekniska Högskola finns.

En Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för utvecklingsföretag i tillväxt. Parken kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, men också mellan idéer, kunskap och kreativitet.

En Science Park har ofta en nära anknytning till ett närliggande universitet eller högskola. Här får unga utvecklingsföretag, ofta baserade på forskning eller universitetsteknologi, en möjlighet att växa sig starka. Företagen i parken får förutom en kreativ och utvecklande miljö också tillgång till en gemensam reception, konferenslokaler och övriga servicefaciliteter.

  • Publicerat: 2014-01-23 av theresia.bergdahl@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?