Järnvägsanslutning

Karlshamn satsar stort på järnväg och har elektrifierade spår direkt ner i industriområdet i Stilleryd till Kombiterminal samt hamnområdet. Spåren mot Blekingekustbana och vidare mot Hässleholm dagliga ankommande och avgående godståg.

Green Cargo är idag den huvudsakliga operatören men även CFL trafikerar med trätransporter åt VIDA Alvesta. Även Hector Rail är en aktör som har trafik i området med olika projekttåg.

Tåget angör Karlshamn C för att därifrån splittras till dels Stilleryd (hamnområdet / etableringsområdet) dels Södra Cell (Mörrums Bruk) och ibland AAK.

Avsikten är att på sikt flytta hela terminalfunktionen till Stilleryd. Triangelspår är utbyggt så in- och utfart kan ske direkt mot Blekingekustbana i båda riktningar och anslutningsbanan är upprustad och elektrifierad. Ett första elektrifierat angörinspår i Stilleryd likaså. Möjlighet finns att anlägga anslutande stickspår in på tomter.

Hamnen har i kajområdet dubbla 700 metersspår. E.ON Gas har spår in i sin  gasolterminal. Väderskyddad omlastning kan ske inomhus med tillgång till 45 tons travers.

I vår JNB, järnvägsnätsbeskrivning, kan du läsa mer ingående information om järnvägssystemet. En länk finns även på startsidan.

  • Publicerat: 2017-10-02 av theresia.bergdahl@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?