Karta

Karta över etableringsområde i Stilleryd.

Orange områden är klara för etablering i etapp 1 om totalt 430 000 kvm. Röda områden omfattar totalt 250 000 kvm och streckade områden som planlagts för kommande utbyggnad har en storlek på 300 000 kvm.

Ytorna mot hav och där ljusgrön del är tänkt som utbyggnad av kaj och området söder om kombiterminalen ägs av Karlshamns Hamn AB. Området norr om kombiterminalen planeras för  företagsetableringar med behov av medelstort utrymme. Här finns också ett mer synligt läge.

Ett mindre område finns också i anslutning till Vekerumsvägen i norr, Kapten Holms väg, där småföretag etablerat sig och tomterna ligger på mellan ca 1 500 och 6 000 kvm.

Planer finns också på en genomfartsväg som sammandbinder dagens Kapten Holms område söderut mot Östersjövägen i en vägförbindelse kallad Atlantvägen där det möjliggörs för fler industrietableringar i samband med utbyggnad.

Länk till större karta

  • Publicerat: 2017-10-02 av theresia.bergdahl@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?