Etableringsområden

Stilleryd

Här finns möjligheter för de transportberoende etableringar.

Stort utrymme med öppna ytor och ostört läge. Stillerydsområdet ligger i direkt anslutning till Sveriges 10:e största hamn och i anslutning finns detaljplanelagd mark för industriändamål.

Områden inom Stilleryd som i första hand finns till försäljning är:

Stillerydskrysset totalt 20 000m2 etablerat med företag inom automationsbranschen.

Stilleryds Plan ca 75 000m2 planeras för utbyggnad av väg under 2018 och med plats för bl a  e-handelsföretag och logistik- och lagerlokaler. I september 2017 är ca 41 000m2 av området reserverat.

Ytterligare ytor finns grovplanerade för industriändamål. Kontakta Theresia Bergdahl 0454-81627 för mer information.

 165 000 m2 ägs av Karlshamns Hamn, kontakta Ulf Sandevärn, 0454-305002, för mer info om hamnområdet.

 

 

 

  • Publicerat: 2017-10-02 av theresia.bergdahl@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?