Energialternativ

Med ett riksintresse för Energi så har vi en väl försörjd tillgång på el med koppling till 400kV ledningar och möjligheten att leverera stora elmängder. Det passar därför för elintensiva etableringar såväl som för dem med behov av fjärrvärme som baseras på överskottsvärme från Södra Cell (Mörrums Bruk).

Netport Science Park driver också ett Energikluster som syftar i att samla aktörerna inom elområdet för att på så sätt stärka affärsutveckling och metoder. Möjlighet för forskning och utveckling i testbäddar finns och samarbetet inom detta är mycket väl fungerande.

Elnätansvarig i etableringsområdet är Karlshamn Energi AB.

E.ON Gas har i området en terminal för gasol. Denna terminal används för distribution av gasol med fartyg, järnväg, bil och via ledning.

  • Publicerat: 2018-10-19 av theresia.bergdahl@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?