Här finns etableringsmark klar för byggstart!

I Stillerydsområdet i direkt anslutning till hamnen finns idag 650 000 m2 tillgänglig mark för etablering. 
A dessa är 430 000 m2 grovplanerad med utbyggda va- och vägsystem och flexibel detaljplan. 165 000 m2 har direkt anslutningsmöjlighet till en framtida kaj. Samtliga dessa ytor är nära järnvägsspår.
För övriga 220 000 m2 är grovplaneringen i dag i olika grad genomförd men i övrigt samma förutsättningar. 
I Översiktsplan är ytterligare cirka 300 000 m2 säkerställt för expansion.

För huvudelen av de nu iordningställda ytorna har en bergtäkt genomförts under de senaste cirka 15 åren. Marken består av en bergbotten på vilken cirka 1,5 meter massor på förts.

Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?