Strategiskt markförvärv i Karlshamn

2018-02-01 | Verka
Koalitionen har idag berättat om sina planer på att förvärva 100 hektar mark i ett attraktivt etableringsområde väster om Janneberg i anslutning till E22:an i Karlshamn. Affären ger möjligheter och nya förutsättningar för företagsetableringar, bostäder och idrottsanläggning.

Näringslivschef Mathias Wijk ser affären som oerhört viktigt för Karlshamns framtid. Under lång tid har kommunen haft svårigheter att erbjuda utvecklande företag markytor att växa på och nu skapas möjligheter på sikt.

− Vi har stor efterfråga på lediga lokaler och mark i Karlshamn från befintliga företag som vill utvecklas, från nya verksamheter som vill etablera sig, behov av nya bostäder och idrottsanläggningar. Beskedet är därför mycket glädjande, säger Mathias Wijk.

− Nästa steg är att ta fram en fördjupad översiktsplan och detaljplaner för att bestämma inriktning på de områden vi pratar om, det vill säga, definiera hur vi vill utveckla Karlshamn. Dessutom ska vi beakta markstrategin och den kommande handels- och markanalysen som kommunen ska göra under 2018 innehållande såväl en genomlysning av handeln, men även en bild av hur ny mark kan exploateras på sikt, säger kommundirektör Daniel Wäppling.

  • Författare: annette.sandberg@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?