Foto: Leila Rudelius

Nytt steg i spännande samarbete mellan skola och stadsbyggnadsavdelning

2018-02-08 | Verka
Under ett antal år har elever på Norrevångskolan fått lära sig att använda det digitala ritverktyget Fusion360 och att skriva ut egna skapade modeller via 3D-skrivare. Ett viktigt inslag i arbetet med 3D-tekniken har varit samarbetet mellan Norrevångskolan och kommunens stadsbyggnadsavdelning. Nu tas nästa steg.

Samarbetet mellan Norrevångsskolan och kommunens stadsbyggnadsavdelning fortsätter att utvecklas. Under åren har projekten vuxit med antal deltagare och uppgifterna har blivit mer komplexa för varje gång.

–  Att få ett uppdrag från en samarbetspartner utanför skolan tillför meningsfullhet och gör skolarbetet till en del i ett större sammanhang. Det är viktigt att det inte bara är 3D-tekniken som står i centrum utan att eleverna får fundera kring andra saker som exempelvis demokrati och hur man påverkar i ett samhälle, säger Mia Lägnert och Per Ahlkvist, ansvariga lärare för den digitala profilen på Norrevångskolan i Mörrum.

Unikt arbete med 3D-teknik 

Det är enligt lärarna väldigt ovanligt, nästan unikt, att arbeta med en så pass avancerad 3D-teknik som de gör på högstadieskolan i Mörrum. Det är sånt man oftast sysslar med på universitet och högskolor.

–  Det är roligt att se att våra elever växer med uppgiften och känner stolthet över sitt arbete. Att alla elever i årskurs åtta i teknikämnet möter ett modernt digitalt ritverktyg ligger helt i linje med de förändringar vad gäller digitala inslag i olika skolämnen som träder i kraft från och med nästa läsår, säger de.

I början av december 2017 var Mia Lägnert och Per Ahlkvist inbjudna till ArkDes, Arkitektur- och designcentrum i Stockholm, för att berätta om ett av de tre samarbeten mellan Norrevångskolan och stadsbyggnadsavdelningen där eleverna byggde en modell av hur en del av Karlshamn skulle kunna se ut i framtiden. I samband med presentationen i Stockholm föddes idén till nästa samarbete.

–  Eleverna som går den digitala profilen i åk. 7-9 ska nu rita och bygga en skalenlig modell av de centrala delarna av Karlshamn. Modellen ska inte vara så detaljerad som de tidigare varit eftersom den ska täcka ett större område med ett större antal byggnader. När 3D-modellen är färdig inleds nästa steg som är samarbete med en mellanstadieskola i Karlshamn, årskurs 5 på Bodestorpsskolan, säger Mia. 

Hur vill elever att stadskärnan ska se ut

Med hjälp av stadsmodellen kommer eleverna i femman få markera ut olika platser i Karlshamn.

–  Det kan vara platser som de upplever är otäcka och där de känner sig otrygga och platser som de tycker är trygga - platser som de trivs att vara på, säger Per Ahlkvist.  

När man väl ringat in områden som kanske känns otrygga kommer nästa steg.

–  Hur skulle dom vilja att området såg ut?

Teknik och demokrati på schemat

I projektet får man in olika delar i undervisningen.

–  Dels den tekniska delen där eleverna måste ta hänsyn till alltifrån skala, ritningar till själva 3D-tekniken. Dels den andra delen som exempelvis demokrati och hur man påverkar i ett samhälle, säger Per.

Stadsarkitekt Emina Kovacic tycker att det är glädjande att samarbetsprojektet fått så stor spridning och att det inte bara har fångats upp av Arkitektur och designcenter utan även nationella och internationella forskare. Hon ser det som väldigt positivt att stadsbyggnadsavdelningens samarbete med Norrevångsskolan utvecklats genom åren.

–  Projektet har vuxit med antal deltagare och uppgiften har blivit mer komplex för varje gång. Stadsbyggnadsavdelningens intention har hela tiden varit att växla upp samarbetet i syfte att skapa mervärde kopplat till olika stadsutvecklingsprojekt och medborgardialog då det handlar om en grupp som är svår att ”fånga in” i samband med detaljplanering och översiktsplanering. En viktig och positiv bieffekt har varit att projekten stärker elevernas intresse för arkitektur, stadsbyggnad och kulturhistoria, säger Emina Kovacic.

Många aspekter lyfts fram i årets projekt

Stadsbyggnadsavdelningen tycker att det finns två viktiga ingångar i årets projekt.

–  Dels lyfts planeringens sociala aspekter in med bland annat trygghetsaspekten. Den andra ingången är att då vi har fått ett uppdrag att uppdatera kommunens bostadsförsörjningsprogram vill vi i inledningsskedet nå olika målgrupper för att analysera hur de ser på sitt framtida boende, och dessa elever som jobbar i projektet är en viktig målgrupp. Därför känns detta projekt helt rätt, säger Emina Kovacic.

Stadsbyggnadsavdelningen kommer i vår att anordna en workshop med åttondeklassare från Norrevångskolan.

–  Vårt syfte är att ta tempen på deras syn på framtida boende. De kommer att vara en viktig referensgrupp vars synpunkter kommer att tas hand om i bostadsförsörjnings-programmet, säger Emina.

En sak är lärarna Mia och Per säkra på:

–  3D-skrivaren kommer att gå varm i vår!

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?