Foto: Johan Lenell

En snabbtitt på Asarums bildningscenter

2013-12-09 | Verka
Arbetet med Asarums bildningscenter, ABC, fortskrider enligt planerna och om mindre än ett år ska den av bygghantverkare myllrande arbetsplatsen lämnas över till förväntansfulla elever och lärare. Men redan nu kan den nyfikne följa med in på en tur bakom stängslet som omgärdar byggarbetsplatsen.

De allra första vi möter på vår rundvandring är några av totalentreprenören Skanskas medarbetare. Projektingenjör Andreas Eliasson, produktionschef Jan Martinsson och byggets projektchef Mattias Andersson samspråkar med kommunens fastighetschef Ulf Ohlsson. De befinner sig i byggets ledningscentral, det vill säga de baracker där byggets personal byter om, pausar och där ritningar och arbetsledare går att finna. Det är också hit alla besökare till byggarbetsplatsen måste vända sig för att få en säkerhetsgenomgång samt förses med säkerhetsutrustning. – Skanska arbetar med en nollvision gällande olyckor och incidenter på samtliga våra arbetsplatser och därför måste alla som jobbar eller besöker våra byggarbetsplatser genomgå en säkerhetsutbildning, förklarar Mattias Andersson.
Väl innanför grindarna passerar vi genom det som ska bli huvudentrén. Därefter möts vi av det som kommer att bli skolans centrala samlingspunkt – skolgården.

Genomgående huvudbyggnad
Vi tar oss in i huvudbyggnaden och möts där av väl tilltagna utrymmen och rejält tilltagen takhöjd. Vår guide Ulf Ohlsson förklarar att byggnadens stomme är stålbalkar. Ytterväggarna är gjorda av aluminium som utvändigt kläs med tegel. Byggnadens första inslag av trä kommer först i innerväggarna, berättar han.
Vi vandrar vidare i den kvadratiskahuvudbyggnaden som är genomgående. Det vill säga, den kan nås från alla håll.
Nära den gamla skolbyggnaden
Från en väl riggad byggnadsställning tittar vi ut. Vi slås av hur nära bygget ligger den gamla skolan där det än idag bedrivs normal verksamhet. 
– Det är inte många centimeter mellan, men det har fungerat bra. En byggarbetsplats upplevs alltid störande för personer i närområdet, men detta har kunnat hanteras på ett bra sätt, säger Ulf Ohlsson.
Vår färd går vidare, via ytterligare några byggnadsställningar, till den intilliggande byggnaden. Här ska särskolan husera tillsammans med kök, restaurang och en aula. Innan vi avslutar vår rundvandring och återvänder till byggbarackerna för att lämna tillbaka vår säkerhetsutrustning tar vi en tur upp på taket. Ulf Ohlsson berättar att det är ett plåttak som ljudisolerats och att Skanska och dess underentreprenörer är väldigt glada över att det kommit på plats i god tid innan den
kommande vintern ger sig till känna.

Text och bild: Johan Lenell


  • Författare: johan.bagewitz@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?