Erasmus+

Vi inom Vuxenutbildningen i Karlshamn har sedan 2013 varit aktiva inom EU:s olika fortbildningsprojekt som Grundtvig, Atlas konferens och Erasmus+. Personal har fått fortbildning inom IT, språk, pedagogik, metodik, bemötande, ledarskap och hur man arbetar för att minska avhopp i skolan.

Utbildningarna har bland annat resulterat i införande av en lärplattform, www.kortonline.se, för våra studerande, förändrade arbetssätt för våra pedagoger i klassrummen, en mer flexibel organisation, olika former av stödgrupper för de elever som har behov av det samt ett mer aktivt arbete för att förhindra avhopp från våra utbildningar.

Vuxenutbildningen i Karlshamn har ansökt om att vara med även i 2017-års omgång av Erasmus+. Om projektet blir beviljat kommer årets fokus vara ett fortsatt arbete med att minska avhoppen samt fokus på att bättre inkludera elever med invandrarbakgrund.

  • Publicerat: 2017-02-08 av jim.nilsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?