Yrkeshögskola

INTERNATIONELL HANDELSLOGISTIKER

Logistik handlar om att styra flöden, t.ex. varuflöden från råvara till slutlig förbrukning. Hur flödet vinner konkurrensfördelar beror på faktorer som resursintensitet, service, kostnadseffektivitet, hållbarhet och tillgänglighet.

Logistiker arbetar framför allt inom industri, partihandel, detaljhandel och transportföretag. De kan också arbeta på exempelvis sjukhus, flygplatser och lager. Logistiker arbetar med flödet av varor eller tjänster inom olika delar av organisationer. Utbildningen ger dig möjligheter i Sverige och utomlands.

För mer information om utbildningen, klicka på rubrikerna nedan.

Vad kan jag bli? Se vår inspirationsfilm
Vad tycker de studerande om utbildningen?

Utbildningens upplägg
Behörighet och förkunskaper
Information om preparandkurs
Utbildningens innehåll och mål
Utbildningsplan och kursöversikt
Examen
Ansökan Ansök senast 23 juni.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningens upplägg


Utbildningen till Internationell logistiker omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års studier på heltid. Utbildningen bedrivs på plats i Karlshamn, Hässleholm och Falköping. Du kan önska studieort och vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Utbildningen innehåller schemalagda föreläsningar, praktik (LIA), självständigt arbete och grupparbete. Kommunikationen mellan grupperna sker med hjälp av modern teknik. Gemensamma lektioner genomförs via videolänk med handledare eller föreläsare på plats i någon av studieorterna. Till toppen
   

Vad tycker de studerande om utbildningen?

 

 

Möt Pernilla Citrén från Karlshamn, 42 år som pluggar på Internationell Handelslogistiker.

Var har du din LIA plats praktik)?

- Foodtankers AB, Karlshamn

Vad gör du på din LIA plats?

- Deltar operativt i företagets verksamhet. Olika administrativa uppgifter och projekt inom företaget. Får inblick i de olika arbetsområdena och dess logistik.

Varför sökte du till utbildningen?

- Mitt senaste jobbs verksamhet blev förflyttat till Boden. Jag hittade denna utbildningen och tyckte den verkade spännande och intressant. Jag kände att jag ville och behövde göra något nytt i mitt liv.

Hur trivs du med utbildningen?

- Bra! Utbildningen finns på 3 orter, Karlshamn, Hässleholm och Falköping. Vi studerar i klassrum 3 dagar i veckan, och 2 dagars hemmastudier. Detta upplägg fungerar väldigt bra för min del då jag är småbarnsförälder och har härmed stor möjlighet att planera och styra min egna tid. En bred utbildning med bra, kunniga lärare och intressanta kurser. Nyttigt och roligt med LIA, att få komma ut i "verkligheten" och studera det vi har lärt oss i skolbänken.

Framtiden?

- Jag hoppas att utbildningen kan leda till ett intressant och spännande jobb. Att få jobba gentemot den internationella marknaden, förknippat exempelvis med kunder, leverantörer, inköp skulle vara roligt. Även olika projekt inom logistik och planering skulle vara spännande.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Möte även Alice Mattsson, 25 år som även hon studerar på Yrkeshögskolan, Internationell Handelslogistiker.

Var har du din LIA plats? (Lärande i arbete)

- På Karlshamns hamn AB, Karlshamn

Vad gör du där?

- Jag är koordinator & problemlösare...

Varför sökte du till utbildningen?

- Jag tyckte utbildningen lät kul & intressant, så tänkte "varför inte?"

Hur funkar utbildningen?

- Den är mestadels på distans, vilket har sina för - & nackdelar! Vi har fysisk lärare på plats var tredje vecka ungefär medan hon/han pendlar mellan de tre orterna.

Framtiden?

- Ja förhoppningsvis får jag ett jobb efter ha tagit examen.
- Drömjobbet är väl att sitta som koordinator eller mäklare på ett större företag. Få styra, ställa & bestämma!

Till toppen
   

Behörighet och förkunskaper

 

I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som:

1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,

2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,

3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarandeutbildning, eller

4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper

Betyget E (Godkänt) på gymnasieskolans kurs

 • Engelska 5 (A), eller motsvarande
 • Logistik 1, eller motsvarande
 • Transport och spedition, eller motsvarande


Saknar du de behörighetsgivande kurserna Logistik 1 och Transport och spedition erbjuder vi en preparandkurs. Läs mer här.

Till toppen
   

Utbildningens innehåll och mål

 
 • En/ett företags utlandsaffärer kopplat till logistiska och juridiska frågeställningar (genom LIA)

 • Kunskap om lagar, regler och dokument som styr internationellt handelsbyte

 

 • Kunskap om betalningar, finansiering och riskhantering

 

 • Kunskap om tullfrågor

 

 • Kunskap om varuflödets uppbyggnad

 

 • Kunskap om ekonomins betydelse vid drivande av företag och vid beslutsprocesser

 

 • Kunskap om kvalitetsbegreppet och dess mätmetoder

 

 • Kunskap om inköpsprocessens olika moment

 

 • Kunskap om hållbar logistik

 

 • Kunskaper i främst engelska men även i tyska för att förstå yrkesspecifika begrepp och kunna föra enkla dialoger
Till toppen
   

Examen

 

Efter fullgjord utbildning kan den studerande efter begäran erhålla ett examensbevis.

Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i var och en av de kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen kan efter begäran erhålla ett utbildningsbevis.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om följande yrkesroller:

 • Logistiker

 

 • Inköpare

 

 • Lagerplanering

 

 • Transportplanering

 

 • Transportledare

 

 • Transportplanerare


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Kunna upprätta, tolka och använda juridiska dokument

 

 • Kunna genomföra skeppning av varor till eller från utlandet

 

 • Kunna förhandla, skriva rapporter och hålla muntliga presentationer

 

 • Kunna välja rätt betalningssätt i förhållande till kostnad och risk


Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • Utföra arbetsuppgifter under såväl eget ansvar som i grupp

 

 • Planera och utföra arbetsuppgifter i projektform

 

 • Analysera och formulera olika problem inom transport och distributionslogistik

 

 • Göra egna riskbedömningar vid utlandsaffärer, transportprocesser utifrån ekonomiska, juridiska och logistiska hänsynstaganden

 

 • Medverka och ta ansvar vid förhandling av internationell karaktär

 

 • Utföra planering och genomföra inköp/försäljning inkl. skeppning av varor till/från utlandet

 

 • Ta ansvar för tulldokumentation och inhämta nödvändig information från olika regelverk

 

 • Föra dialog avseende tullfrågor med berörda myndigheter

 

 • Planera och genomföra internationella transport- och logistiktjänster för kunds räkning

 

 • Planera internationella transport- och logistiktjänster relaterat till tredjepartslösning med hänsyn till miljöaspekter

 

 • Utföra arbetsuppgifter som kräver språkkunskaper, främst i engelska men även i tyska för att förstå yrkesspecifika begrepp och kunna föra dialoger
Till toppen
   

Utbildningsplan och kursöversikt

 
Utbildningsplanen hittar du här och kursöversikten finns här.

Till toppen

Ansökan

 
För ansökan till utbildningen, klicka här. Ansök senast 23 juni.  


 • Publicerat: 2017-06-15 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?