Ekonomi

Hej och välkommen!

Ekonomi är något som berör oss alla. Vi tar beslut som rör ekonomi i stort sett hela tiden, dagarna i ändå. De företagsekonomiska kurserna är i en del fall praktiska utbildningar.

OBS! Vid frågor rörande validering etc kontaktar du SYV, inte kurslärarna! SYV nås på e-post syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Har du frågor om ekonomikurserna?
Kontakta Peter Blomqvist
E-post: peter.blomqvist@utb.karlshamn.se

Entreprenörskap och företagande - 100 poäng

Kursinnehåll

Entreprenörskap och företagande är kursen för dig som kanske går i funderingar att starta ett företag. Du får lära dig grunderna i att starta och driva ett företag. Du får lära dig företagsekonomiska begrepp och metoder för kalkylering, marknadsföring och redovisning.

Företagsekonomi 1 - 100 poäng

Kursinnehåll

Företagsekonomi 1 är grundkursen för dig som vill lära dig förstå ekonomi. Du får lära dig om företagens roll och villkor i samhället, om olika typer av företag och företagsformer samt grundläggande företagsekonomiska begrepp. Du får även lära dig grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.

Företagsekonomi 2 - 100 poäng

Kursinnehåll

Företagsekonomi 2 ska ge fördjupade kunskaper inom företagsekonomi. Lagstiftning och andra bestämmelser som styr företagens agerande. Bokföring och bokslut med enklare periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. Olika verktyg för marknadsföring, samt begrepp, teorier och modeller inom organisation och ledarskap.

Företagsekonomi - specialisering - 100 poäng

Kursinnehåll

Fördjupning inom ett eller flera områden i företagsekonomi, till exempel finansiering, kalkylering, intern- och extern redovisning och internationell handel. Grundläggande undersökningsmetodik, hur man formulerar, planerar och genomför en uppgift.

Marknadsföring - 100 poäng

Kursinnehåll

Fördjupning inom ämnesområdet marknadsföring. Du får lära vilka redskap företagen använder sig av för att sälja sina produkter till både konsument- och producentmarknaden. Du får lära dig att upprätta en marknadsplan utifrån olika modeller som är mer eller mindre kända.

Redovisning 1 - 100 poäng

Kursinnehåll

Redovisning 1 är grundkursen för dig som mer praktiskt vill lära dig mer om företagens ekonomiska redovisning. Företagsekonomiska begrepp med betoning på redovisning, bokföring, bokslut med enklare periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. Du får även lära dig om ett datorbaserat redovisningssystem.

Redovisning 2 - 100 poäng

Kursinnehåll

Fördjupning inom ämnesområde redovisning. Redovisningsprinciper och lagstiftning som styr redovisningens utformning. Bokslut, beskattning och revision i olika företagsformer samt räkenskapsanalys. Du får även arbeta i ett datorbaserat redovisningssystem.

Ledarskap och organisation - 100 poäng

Kursinnehåll

Ledarskap och organisation är kursen för dig som vill lära dig om vad som styr hur olika organisationer styr sin verksamhet. Kursen handlar om olika teorier och synsätt på organisation och ledarskap inom företagsvärlden. Arbetsrätt och miljö är andra frågor som berörs.

Personaladministration - 100 poäng

Kursinnehåll

Personaladministration är kursen för dig som är intresserad av att lära dig mer inom det personaladministrativa området. Rekrytering och anställningsförfarande, personalpolitik, kompetens och personalplanering. Du får även lära dig mer om löner, ledarskap, gruppsykologi och arbetsrättslagar.

Entreprenörskap - 100 poäng

Kursinnehåll

Entreprenörskap är kursen för dig som vill öka din förståelse för vad företagande innebär för människor, organisationer och samhälle. Du skall kunna genomföra ett projekt och ha kännedom om hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.

Rätten och samhället - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen rätten och samhället handlar om den svenska konstitutionella rätten, internationell rätt, straffrätt och processrätt. Kursen handlar även om juridiska begrepp, etik och moral i samhället och tolkning av lagar.

Privatjuridik - 100 poäng

Kursinnehåll

Privatjuridik är kursen för dig som vill lära dig mer om svensk lagstiftning och om dina rättigheter och skyldigheter när det gäller vardagsjuridik. Kursen är viktig för att förstå hur det svenska rättssystemet är uppbyggt.

Affärsjuridik - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen affärsjuridik är kursen för dig som vill lära dig mer om lagstiftningen för företagande. Associationsrätt, avtalsrätt, hyresrätt och arbetsrätt är några av områdena som berörs.

  • Publicerat: 2016-04-25 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?