Data & IT

Hej och välkommen!

IT är något som berör oss alla. Att kunna använda en dator och olika programvaror är något som alla idag behöver kunna. Vi erbjuder kurser i grundläggande datorhantering till programmering och nätverksteknik. Du kan läsa om kurserna här nedan.

Välkommen med din ansökan. Vill du veta mer kontakta respektive lärare eller en studievägledare.

OBS! Vid frågor rörande validering etc kontaktar du SYV, inte kurslärarna! SYV nås på e-post syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Har du frågor om orienteringkursen?
Kontakta Peter Blomqvist
E-post: peter.blomqvist@utb.karlshamn.se

Har du frågor om våra övriga IT-kurser?
Kontakta Jim Nilsson
E-post: jim.nilsson@utb.karlshamn.se

Datorteknik 1a - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen ska ge färdigheter i datorsystems uppbyggnad, komponenter, kringutrustning, grunderna i OSI-modellen, program, terminologi, rutiner för säkerhetskopiering och virusskydd samt ESD-säker hantering av komponenter. Vidare skall man kunna installera och konfigurera applikationsprogram, datorer i ett befintligt nätverk samt installera kringutrustning i ett nätverk. Avslutningsvis skall man kunna planera, montera, konfigurera och driftsätta datorsystem.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen. Vissa obligatoriska moment på plats i skolan kan förekomma.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer, praktiskt arbete och skriftliga prov.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav, men du bör ha viss datorvana innan du läser kursen.

Ger behörighet till

Efter att ha läst Datorteknik 1a är du behörig att läsa Dator- och nätverksteknik, Datorsamordning och support, Digital kommunikationsteknik, Industriell informationsteknik, Administration av nätverks- och serverutrustning samt Multimediasystem. Kursen är till för dig som vill ha en yrkesinriktad examen.

Utrustningskrav för distansstuderande

Labbdator med Windows 7. Datorn måste ha ett trådlöst nätverkskort. Det behövs även en trådlös router och en skrivare. Har du inte denna utrustning måste du göra laborationer på skolan.

Datorteknik 1b - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i hur datorsystem är uppbyggda och hur de arbetar, grunderna i OSI-modellen, användning av programvara, terminologi, rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd. Vidare skall man kunna installera, konfigurera och driftsätta datursystem, administrera behörigheter och lösenord. Avslutningsvis skall man kunna konfigurera datorer och installera kringutrustning i ett befintligt nätverk. 

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen. Vissa obligatoriska moment på plats i skolan kan förekomma.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer, praktiskt arbete och skriftliga prov.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav, men du bör ha viss datorvana innan du läser denna kurs.

Ger behörighet till

Efter att ha läst Datorteknik 1b är du behörig att läsa Datorsamordning och support samt Administration av nätverks- och serverutrustning. Kursen är till för dig som vill ha en ämnesinriktad/högskoleinriktad examen.

Utrustningskrav för distansstuderande

Labbdator med Windows 7. Datorn måste ha ett trådlöst nätverkskort. Det behövs även en trådlös router och en skrivare. Har du inte denna utrustning måste du göra laborationer på skolan.

Dator- & nätverksteknik - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att bygga, installera och konfigurera hård- och mjukvara samt nätverk. Kursen skall även ge insikt i vilka protokoll som används, vilka processortyper som finns, vilka användningområden de har och olika former av lagringsmedier. Man skall vara väl förtrogen med vanligt förekommande termer inom IT-området och förstå vad de innebär. Vidare skall man känna till interna och externa bussar, hur säkerhetskopiering fungerar, kunna säkra upp en dator och felsöka både datorer och nätverk.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen. Vissa obligatoriska moment på plats i skolan kan förekomma.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer, praktiskt arbete och skriftliga prov.

Förkunskapskrav

Datorteknik 1a eller motsvarande kunskaper.

Utrustningskrav för distansstuderande

Labbdator som du kan installera Windows 7 & Linux och formatera hårddiskar mm på. Du behöver även ha tillgång till en router och en switch som stödjer VLAN. Har du inte denna utrustning måste du göra laborationer på skolan.

Digital kommunikationsteknik - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att konfigurera och felsöka trådlösa nätverk och nätverksutrustning som t ex routrar och accesspunkter. Du skall även få kunskaper i operativsystem för mobila enheter, kommunikationsnät för mobil datautrustning samt referensmodeller och standarder för datakommunikation.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen. Vissa obligatoriska moment på plats i skolan kan förekomma.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer, praktiskt arbete och skriftliga prov.

Förkunskapskrav

Datorteknik 1a eller motsvarande kunskaper.

Utrustningskrav för distansstuderande

Dator med möjlighet att installera e-legitimation. Material och verktyg till att tillverka nätverkskabel. Dator med trådlöst nätverkskort, skrivare med WiFi-stöd, övervakningskamera med WiFi-stöd, mobiltelefon med WiFi-stöd, 2 accesspunkter med utomhusantenner, 3G-/4G-router och 3G-/4G-modem. Har du inte denna utrustning måste du göra laborationer på skolan.

Information och kommunikation 1 - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att skapa affärsdokument, utformning av dokumentmallar, mötesteknik, användning av standardprogram så som ordbehandling (t ex Word), kalkylering (t ex Excel) och presentationsprogram (t ex Powerpoint). Kursen innehåller också grundläggande IT-kunskap, Windowshantering, grundläggande IT-säkerhet och enkel bildbehandling. Vidare skall man känna till rådande lagstiftning inom ämnesområdet, ergonomi och arbetsmiljö samt kunna göra både muntliga och skriftliga presentationer samt att man skall kunna söka information på bland annat Internet och kunna använda olika sociala medier.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och skriftliga prov.

Ger behörighet till

Information och kommunikation 2 och Intern- och extern kommunikation.

Utrustningskrav för distansstuderande

Dator med Windows 7 och Microsoft Office 2010 eller senare. Har du inte tillgång till detta går vissa av övningarna att göra med Open Office eller Libre Office. Möjlighet finns att göra övriga uppgifter på skolans datorer.

Information och kommunikation 2 - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att använda sociala medier som forum för kommunikation med användare genom text, bild eller ljud. Man skall även kunna designa och utforma en enklare webbplats och använda IT-verktyg och applikationer till mobila enheter (iDevice/Smartphone). Man skall kunna upprätta, använda och underhålla en databas, skapa formulär för enkäter och undersökningar, känna till hur datalagring och datasäkerhet fungerar, ha kunskap om miljö- och säkerhetsaspekter, ergonomi och etik inom verksamhetsområdet. Utöver detta skall även vidare färdigheter i standardprogram och muntliga och skriftliga presentationer utvecklas.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och skriftliga prov.

Förkunskapskrav

Information och kommunikation 1 eller motsvarande kunskaper.

Utrustningskrav för distansstuderande

Dator med Windows 7 och Microsoft Office 2010 eller senare. Har du inte tillgång till detta går vissa av övningarna att göra med Open Office eller Libre Office. Möjlighet finns att göra övriga uppgifter på skolans datorer. Du behöver även ha ett Facebookkonto.

Intern och extern kommunikation - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i verbal och ickeverbal kommunikation, medieträning för information och kommunikation, förståelse för olika mediers roll i samhället, informationsteknik ur ett yrkes- och medborgarperspektiv, förståelse för terminologi och begrepp inom sociala medier, webbaserade marknadsundersökningar inom yrkesområdet, framställning och distribution av dokument som t ex reklamblad och manualer, digital bildhantering, att skapa och publicera en webbplats och känna till rådande lagstiftning inom yrkesområdet.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och skriftliga prov.

Förkunskapskrav

Information och kommunikation 1 eller motsvarande kunskaper.

Utrustningskrav för distansstuderande

Microsoft Powerpoint eller motsvarande presentationsprogram. Photoshop eller motsvarande program. Möjlighet att använda skolans datorer finns.

Nätverksteknik - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att installera och konfigurera ett serveroperativsystem, känna till de komponenter som finns i ett nätverk samt hur de fungera, olika filsystem och hur information lagras i olika operativsystem. Vidare skall man kunna administrera katalogtjänster, känna till inloggnings- och säkerhetsregler, kontohantering, rättighets- och säkerhetssystem samt säkerhetskopiering och skydd mot datorhaveri. 

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer och skriftliga prov. Obligatoriska moment på plats i skolan kan förekomma.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav men du bör vara väldigt datorvan och känna till grundläggande datorterminologi.

Ger behörighet till

Nätverksadministration, nätverkssäkerhet och nätverksteknologier.

Utrustningskrav för distansstuderande

Två datorer att installera Windows 2008 på. Tre övriga datorer att ansluta till nätverket. En switch med nödvändigt kablage samt någon form av backuputrustning som t ex en bandstation. Du behöver även ha en skrivare. Har du inte denna utrustning måste du göra laborationer på skolan.

Nätverksteknologier - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i adressera ett nätverk, administrera och konfigurera nätverksprotokoll, ett nätverks uppbyggnad samt känna till OSI-modellen. Vidare skall man känna till olika nätverkstopologier, överföringsmedier, accessmetoder, paketförmedling, routingprotokoll, subnetting och trådlösa nätverk.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer och skriftliga prov. Obligatoriska moment på plats i skolan kan förekomma.

Förkunskapskrav

Nätverksteknik eller motsvarande kunskaper.

Utrustningskrav för distansstuderande

Dator där du kan installera en e-legitimation. Material och verktyg till att tillverka en nätverkskabel. Bluetooth-utrustning att ansluta till datorn. Du behöver ha en router att konfigurera, två switchar som stödjer VLAN, två trådlösa accesspunkter, skrivare med WiFi-anslutning, övervakningskamera med WiFi-stöd samt en server med Windows 2012 och dubbla nätverkskort. Har du inte utrustningen måste du göra laborationer på skolan.

Nätverksadministration - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att installera, administrera och styra rättigheter för nätverksinstallationer och olika typer av applikationer. Analysera, optimera och felsöka en servers prestanda. Konfigurering av t ex RAID, script, filservrar och webbservrar. Klient- och serverhantering samt uppgradering av klienter, servrar och nätverksutrustning. Det ingår även moment av partitionering, licenshantering och verksamhetsanpassning.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer och skriftliga prov. Obligatoriska moment på plats i skolan kan förekomma.

Förkunskapskrav

Nätverksteknik eller motsvarande kunskaper.

Utrustningskrav för distansstuderande

2 datorere att installera Windows Server 2012 på samt tre klientdatorer. Delar och verktyg för att kunna sätta i mer RAM-minne och hårddiskar. Du behöver även ha utrustning för säkerhetskopiering, t ex en bandstation, en UPS, en skrivare, en router och en switch. Har du inte denna utrustning måste du göra laborationer på skolan.

Programmering 1 - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att skriva sekventiell programmering genom kännedom om strukturer, syntax och regler inom valt programmeringsspråk. Man skall känna till kontrollstrukturer som sekvens, selektion och iteration, kunna skapa flödesscheman och kunna grunderna för att skapa klasser, objekt, sorterings- & sökalgoritmer. Man skall kunna implementera olika datastrukturer, t ex vektorer, fält och listor, felsöka källkod och olika variabler och konstanters synlighet och livslängt. Man skall även förstå sambandet mellan dator och program, från källkod till kompilering. Kursen ges i Java.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen.

Examinering

Examinering sker genom inlämningsuppgifter, skriftligt prov och ett programmeringsprojekt.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav, men du bör vara van vid att använda en dator, förstå datortermer och ha lätt för att lära dig abstrakta saker innan du läser denna kurs.

Utrustningskrav för distansstuderande

Windowsdator med Sun JDK.

Programmering 2 - 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att skapa program som kan läsa, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och utföra tjänster via Internet. Man skall kunna skapa avancerade klasser och skapa modeller av objekt och klasser. Man skall kunna förändra objekt som ingår i egna och andras klasser och standardbibliotek. Man skall kunna skapa grafiska gränssnitt samt gränssnitt mot Internet, filsystem och databaser. Kursen ges i Java.

Studieform

Kursen kan ges både som distansstudier med handledning och som traditionell klassrumsundervisning. Allt beroende på sökandes önskemål och antal sökande till kursen.

Examinering

Examinering sker genom inlämningsuppgifter, skriftligt prov och ett programmeringsprojekt.

Förkunskapskrav

Kursen bygger på Programmering 1 eller motsvarande kunskaper.

Utrustningskrav för distansstuderande

Windowsdator med Sun JDK och NetBeans.

  • Publicerat: 2016-08-15 av jim.nilsson@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?