Att börja studera

Varje år väljer många vuxna att studera hos oss på Vägga Vuxenutbildning.

Som vuxenstuderande är det dina behov som skall stå i centrum:

Hur vill just du lägga upp dina studier?

Du kan välja att studera på heltid eller deltid, enstaka kurser eller ett egenvalt kurspaket.

Du kan studera i grupp, på distans eller efter ett flexibelt upplägg som du själv är med och väljer. Du äger själv din utbildning vilket innebär att du tar ett eget ansvar för ditt kunskapsinhämtande/lärande.

INDIVIDUELL STUDIEPLAN

När du börjar studera upprättas, med hjälp av våra Studie-och Yrkesvägledare (SYV), din individuella studieplan där valda kurser, planerad studietid och studiemål noteras. Denna plan kan revideras utifrån förändrade önskemål under utbildningens gång.

KURSPLANERING

Du gör även en planering i varje kurs där du och läraren gör en plan över hur du skall uppnå kursmålen och det betyg du satt upp som mål.

VALIDERING/PRÖVNING

Har du kunskaper och erfarenheter som är inhämtade t.ex via ett arbete och som kan ställas mot olika kursmål så kan vi hjälpa dig att validera (värdera och omvandla) dessa kunskaper/erfarenheter till betyg eller intyg av hela eller delar av kurser. Har du redan kunskaper som motsvarar en hel kurs kan du genomgå en prövning för att få betyg i kursen.

KONTINUERLIG ANTAGNING 

Du kan börja dina studier i stort sett när som helst under året. Ta kontakt med Studie- och yrkesvägledarna och gör upp en planering.

Välkommen du också!

  • Publicerat: 2016-05-03 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?