Vanliga frågor och svar - Musikskolan

Allmänt

Ansökan - Antagning

Undervisning - Sjukfrånvaro

Avgifter - fakturering

Övrigt

Allmänt

Vem får deltaga i Musikskolans verksamhet?
- Du som går i årskurs 3 till och med gymnasiet och är folkbokförd i Karlshamns kommun kan få instrumentallektioner. Sång i grupp erbjuds från årskurs 4 och individuell sång från årskurs 7.
- I ensembleundervisning (kör och orkester) får även vuxna vara med, i mån av plats. Klicka för att komma till toppen av sidan

 

Kan jag deltaga i Musikskolas verksamhet om jag bor i en annan kommun?
- Ja, i ensemble och i mån av plats. Klicka för att komma till toppen av sidan

 

Ansökan - Antagning

 Ansökan till Musikskolan, hur fungerar det?
- Du måste ansöka skriftligt på anmälningsblankett som du får genom att kontakta Musikskolans administration eller genom att ladda ner: (Klicka på länk i högerkolumn för att komma till sida med anmälningsblanketten)
- Ansökan kan göras från och med det år eleven börjar i åk 3, alltså tidigast den 1:e januari i åk 2. Ansökningar som skickas in tidigare beaktas inte.
- Anmälningsblanketten måste undertecknas av målsman om sökanden är omyndig.
- Musikskolan registrerar ansökningarna med datum i den ordning de inkommer.
- En del instrument är väldigt populära. Om undervisning inte kan erbjudas vid närmaste kursstart placeras du i kö efter ansökningsdatum och erbjuds undervisning så snart det finns plats.
- Redan inför årskurs 3 har man möjlighet att söka till vilket instrument man vill.
- Sångundervisning erbjuds i grupp från årskurs 4, enskild undervisning först från årskurs 7.
- Man kan anmäla sig till Musikskolans kurser under hela året men antagning sker huvudsakligen i samband med läsårsstarten.
Klicka för att komma till toppen av sidan

 
Hur vet jag vilket instrument jag ska välja?
- Under april-maj arrangerar Musikskolan instrumentprovarkvällar och andra aktiviteter där det ges information och möjlighet att provspela alla instrument. Alla är välkomna till instrumentprovningarna som annonseras i dagstidningarna. Elever i åk 2 får dessutom en inbjudan hemskickad. Klicka för att komma till toppen av sidan


När får man besked om att man är antagen?
- Oftast i samband med läsårsstarten då Musikskolans lärare kontaktar dig och din klasslärare för schemaläggning av spellektion. Dock görs antagningar hela läsåret i takt med att platser blir lediga. Klicka för att komma till toppen av sidan

 
Är det säkert att jag blir antagen?
- Alla blir antagna även om det ibland, beroende på kursens söktryck och din placering i kön kan dröja alltifrån en vecka upp till ett par terminer innan du blir kontaktad och erbjuden undervisning.
- Om Musikskolan inte hör av sig vid läsårsstarten betyder det att det för tillfället inte finns möjlighet att erbjuda undervisning i någon av de kurser du ansökt till. Du behåller din plats i kön och Musikskolan kontaktar dig så snart det finns ledig plats. Klicka för att komma till toppen av sidan


Vad händer när man tackar ja till erbjuden plats?
- När du tackar ja till erbjuden undervisning i ditt förstahandsval stryks eventuella val med lägre prioritet och du registreras som aktiv på ditt förstahandsval.
- Blir du erbjuden undervisning i ditt andra- eller tredjehandsval kan du börja kursen samtidigt som du behåller din plats i kön till förstahandsvalet. Klicka för att komma till toppen av sidan


Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?
- Tackar du nej till erbjuden undervisning på ditt förstahandsval stryks alla dina val och du avregistreras som sökande till Musikskolan. Om du vid senare tillfälle vill få sång- eller instrumentallektioner måste du göra en ny ansökan.
- Tackar du nej till erbjuden undervisning som du ansökt om med prioritet 2 eller 3 stryks endast dessa val och du står kvar i kön på ditt förstahandsval. Klicka för att komma till toppen av sidan

Undervisning - Sjukfrånvaro


När startar undervisningen?
- Musikskolans undervisning startar i månadsskiftet augusti/september när alla elever varit i skolan några dagar och hunnit få sina scheman. Först då är det möjligt att erbjuda lektionstider som fungerar tillsammans med skolgång, undervisningslokal, med mera.
- Vårterminen startar direkt efter helgerna i början av januari, samtidigt som skolan börjar.
- Musikskolans undervisning följer grundskolans planering och har samma lov- och studiedagar. Klicka för att komma till toppen av sidan


Hur många speltillfällen erbjuds?
- Sammantaget, med erbjudna lektioner minst en gång per vecka och/eller konserter och aktiviteter i samband med projektveckor, garanterar Musikskolan minst 25 speltillfällen per läsår. Oftast blir det mycket mer.
- Det är inte ovanligt att elever som också deltar i den avgiftsfria ensembleundervisningen får mer än 50 speltillfällen per läsår!
- Musikskolan strävar efter att alla elever också ska deltaga i ensemble. Det är bra för din individuella utveckling och du får trevliga kompisar samtidigt som Karlshamns musikliv blir ännu starkare! Klicka för att komma till toppen av sidan


När och var sker undervisningen?
- Undervisningen sker oftast under skoltid på elevens skola. Det gäller i synnerhet nybörjare och yngre elever. Schemaläggning av spellektion sker i samråd med klassföreståndare/lärare.
- Lektionstid efter skoltid erbjuds så långt det är möjligt, efter överenskommelse. Klicka för att komma till toppen av sidan


Hur lång är en lektion?
- Vanligtvis 20 minuter.
- Ensemblelektioner (kör- och orkester) är mellan 30-90 minuter. Klicka för att komma till toppen av sidan


Hur många terminer får man spela?
- Du får fortsätta ta lektioner under hela din skoltid, till och med sista året i gymnasiet och/eller det år du fyller 19. En förutsättning är förstås att du sköter dina studier både vad gäller närvaro på lektioner och egen övning.
- Ej meddelad frånvaro/ogiltig frånvara kan leda till att du mister din plats. Klicka för att komma till toppen av sidan

Hur gör jag om jag blir sjuk eller inte kan komma till lektionen?
- Anmäl sjukdom/frånvaro till din musiklärare i så god tid som möjligt, gärna via SMS. (Klicka på länk i högerkolumn för att komma till sida med telefonlista) Klicka för att komma till toppen av sidan

 
Får jag ta igen missade lektioner?
- Missad lektion, oberoende av orsak, ersätts inte. Dock har Musikskolan förståelse för att tillfälliga schemaändringar och aktiviteter som din skola beslutar om kan påverka din möjlighet att deltaga i schemalagda spellektioner. Klicka för att komma till toppen av sidan


Vad händer om läraren blir sjuk eller inte kan komma till lektionen?
- Vid oplanerad frånvaro och kortidsfrånvaro ordnas ingen vikarie så lektionen blir inställd.
- Besked om inställd lektion får du oftast genom ett sms från din musiklärare. Ibland meddelar Musikskolan dig via besked till din skola. Klicka för att komma till toppen av sidan

Avgifter - Fakturering


Vad kostar en kurs i Musikskolans sång- och instrumentalundervisning?
- 300 kr/termin för elev i åk 3.
- 600 kr/termin för  åk 4 - gymnasieelev.
- Kostnad för spelbok tillkommer.
- Eventuell kostnad för hyra eller köp av musikinstrument tillkommer.
- Deltagande i ensembleundervisning (kör och orkester) är avgiftsfritt.
- Avgiften för musikundervisning faktureras terminsvis och skall betalas även om eleven deltar oregelbundet eller slutar under pågående termin.
- Det finns ingen syskon- eller familjerabatt. Klicka för att komma till toppen av sidan
 
Vad kostar det att låna/hyra instrument av Musikskolan?
- Elev i årskurs 3 lånar instrument gratis.
- Från och med årskurs 4 kostar instrumentlån 200 kr/ termin. Kostnaden debiteras i samband med fakturering av kursavgiften. Klicka för att komma till toppen av sidan


När och hur betalar man för undervisningen?
- Faktura på terminsavgift och eventuell instrumenthyra skickas ut i oktober för höstterminen och i mars för vårterminen.  Klicka för att komma till toppen av sidan

 
Kan man få ”prova-på-lektioner” utan att betala?
- Är du ny elev och alltså inte tidigare spelat i Musikskolan har du möjlighet att prova kursen under de tre först erbjudna lektionstillfällena. Efter det räknas du som inskriven om du inte avanmält dig. Räkningsmottagaren blir då betalningsskyldig för terminen även om du inte vill fortsätta. Var därför noga med att avanmäla dig om du provar på men inte vill fortsätta. När det är frågan om omyndig elev är det alltid målsman som ska anmäla och avanmäla.
- Om du redan är inskriven och aktiv i en kurs men ej önskar fortsätta, måste platsen sägas upp innan terminen startar för att undvika fakturering.
- Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Musikskolan meddelar om avstängning från undervisning om inte avgifter betalats. Klicka för att komma till toppen av sidan

Övrigt

Måste man ha ett eget instrument eller kan man hyra?
- Alla instrumentalelever måste ha tillgång till ett musikinstrument för att kunna öva och göra spelläxor mellan lektionstillfällena.
- Musikskolan lånar- eller hyr ut följande instrument i mån av tillgång: Tvärflöjt, oboe, klarinett, fagott, saxofon, clarineo, trumpet, valthorn, trombon, barytontuba, bastuba, fiol, altfiol, cello och kontrabas. Låne-/hyrtiden är begränsad beroende på söktryck och tillgängliga instrument.
- Instrument som Musikskolan ej lånar eller hyr ut måste du skaffa själv. Det gäller t ex: Trummor, piano, gitarr, elbas och dragspel. Klicka för att komma till toppen av sidan


När får man börja spela i en orkester/ensemble?
- När musikläraren bedömer att du är redo, oftast blir det redan under första undervisningsåret. Klicka för att komma till toppen av sidan


Hur ofta ska man spela hemma mellan lektionstillfällena?
- Varje dag. Din musiklärare visar och hjälper dig på lektionerna, men du måste själv lära dig genom regelbunden övning på ditt instrument/din röst och göra de spelläxor du får. Klicka för att komma till toppen av sidan

  • Publicerat: 2018-04-20 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?