Orkestrar, ensembler och körer

Musikskolan erbjuder spel i olika orkestrar, ensembler och körer.
Orkester och ensemblespel är ett led i utbildningen som eleven bör medverka i när musikläraren bedömer att eleven är redo. Att spela tillsammans med andra är en höjdare! På Musikskolan har vi en mängd olika orkestrar och ensembler. En orkester är ett större gäng musiker medan en ensemble oftast är en mindre grupp. Det finns något för alla, oavsett ålder och instrument. Att spela i orkester eller ensemble är minst lika betydelsefullt för elevens utveckling som den individuella lektionen. Orkesterspelet skapar också en värdefull social gemenskap när du genom musiken får möta nya vänner.

                              

Musikskolans orkestrar, ensembler och körer se nedan.

Tryck & Blåslaget
Måndagar kl. 15.30-17.00 på Stadsteatern
Läs mer om Tryck & Blåslaget
Slagverksensembler
Fredagar kl. 16.00-17.00 på Musikskolan, övriga tider enl. överenskommelse med ledare
Läs mer om Slagverksensembler
Kammarorkester
Torsdagar kl. 17.15-18.30 på Musikskolan
Läs mer om Kammarorkestern
Stjärnstråket
Måndagar kl. 17.00-17.50 på Musikskolan
Läs mer om Stjärnstråket
Happy Strings
Torsdagar kl. 16.30-17.10 på Musikskolan
Läs mer om Happy Strings
Barréorkestern
Tisdagar kl 16.00-17.00 på Musikskolan
Läs mer om Barréorkestern
Gitarrorkester
Tisdagar kl 18.15-19.00 på Musikskolan
Läs mer om Gitarrorkestern
Rockband
Onsdagar kl. 17.00-18.00 på Musikskolan
Läs mer om Rockband
Flöjtsensembler
Dagar och tider enl. överenskommelse med lärarna
Läs mer om flöjtensembler
Pianokompgrupper
Tisdagar kl. 17.00 -18.00 1gång/månad på Musikskolan
Läs mer om pianokompgrupper
Körsång
AT-kören på Bodestorpsskolan
Les Voix, onsdagar kl. 15.10-15.50 på Musikskolan
Läs mer om våra körer
Skolorkestrar
Olika dagar och tider på respektive skola beroende på elevunderlag
Läs mer om skolorkestrar


Tryck & Blåslaget
Måndagar kl. 15.30-17.00 (inkl. viktig fikapaus) på Stadsteatern
Ledare: Lars-Johan Svensson, Anna Fridhill Hildingsson, Jenny Borvall, Peter Svensson
Tryck & Blåslaget är Musikskolans blåsorkester med elever från åk 6 till sista året på gymnasiet. Vi spelar allt från marscher till poplåtar med traditionell blåsorkesterbesättning. Vi spelar på gator och torg och åker på läger och gör andra längre resor tillsammans, t ex till Bornholm. Klicka för att komma till toppen av sidan


Slagverksensembler
Fredagar kl. 16.00-17.00 på Musikskolan, övriga tider enl. överenskommelse med ledare
Ledare: Peter Svensson
Musikskolans olika slagverksensembler leds av Peter Svensson. Ambitionen med slagverksensembler är att eleven skall få en större insikt och bredd i sin utbildning vid Karlshamns musikskola. I de tidigare stadierna prioriteras samspel och grundläggande teknik. Ju äldre/duktigare man blir desto större ansvar ges man. Äldre elever är goda förebilder för de yngre. Klicka för att komma till toppen av sidan


Kammarorkester
Torsdagar kl. 17.15-18.30 på Musikskolan
Ledare: Hanna Sandsjö, Anna Bukowski, Carina Klein
I Musikskolans kammarorkester spelar elever som går på högstadiet och gymnasiet. Kammarorkestern är uppbyggd som en klassisk stråkorkester med 1:a fiol, 2:a fiol, altfiol, cello och kontrabas. Vi spelar många olika musikstilar såsom klassiska musikstycken, filmmusik och poplåtar. Klicka för att komma till toppen av sidan


Stjärnstråket
Måndagar kl. 17.00-17.50 på Musikskolan
Ledare: Carina Klein, Hanna Sandsjö
Du som spelat fiol eller cello i minst ett år kan börja på Stjärnstråket. En stråkorkester på mellannivå där vi bl.a. lär oss att spela i olika stämmor. Klicka för att komma till toppen av sidan

 
Happy Strings
Torsdagar kl. 16.30–17.10 på Musikskolan
Ledare: Anna Bukowki, Carina Klein, Hanna Sandsjö
En nybörjarorkester för dig som spelar fiol eller cello första året (åk 3-4). Vi spelar, sjunger och klappar rytmer tillsammans. Klicka för att komma till toppen av sidan


Barréorkestern
Tisdagar kl 16.00-17.00 på Musikskolan
Ledare: Aida Jaran-Bilanovic, Marita Everling, Edin Jaran
För elever som har spelat gitarr i några år och vill utvecklas i samspelet. Vi spelar i olika stämmor och använder gitarrer i olika storlekar: sopran-, alt-, prim-, kvartsbas- och kontrabasgitarrer. Vi uppträder flera gånger per termin. Klicka för att komma till toppen av sidan


Gitarrorkester
Tisdagar kl 18.15-19.00 på Musikskolan
Ledare: Aida Jaran-Bilanovic och Edin Jaran
Gitarrorkester för elever på mellanstadiet som har spelat gitarr i minst ett år. Vi spelar tillsammans och lär oss att lyssna på varandra. Klicka för att komma till toppen av sidan

Rockband
Onsdagar kl. 17.00-18.00 på Musikskolan
Ledare: Edin Jaran
Rockband är för elever mellan 15-18 år. Vi spelar klassiska rocklåtar. Klicka för att komma till toppen av sidan


Flöjtsensembler
Dagar och tider enl. överenskommelse med lärarna
Ledare: Anna Fridhill Hildingsson, Jenny Borvall
I tvärflöjtsensembler samlar vi flöjtister i lika åldrar och spelar flerstämmigt. Fokus ligger på att klara en egen stämma och lära sig att intonera=få tonerna att harmonisera med varandra. Nivån utgår från elevens förmåga. Klicka för att komma till toppen av sidan


Pianokompgrupper
Tisdagar kl. 17.00 -18.00 1gång/månad på Musikskolan
Ledare: Marita Everling
Pianokompgrupp är för pianoelever som har spelat i 3-4 år, läser noter bra och vill musicera tillsammans med andra pianister. Vi är max 5-6 deltagare per grupp. Vi lär oss att kompa låtar i olika stilar och även spela 3-stämmiga arrangemang. Vi medverkar i Musikskolans musikaftnar ca 2ggr/år. Klicka för att komma till toppen av sidan


Körsång
Enligt flera studier stimulerar körsång inlärning av andra ämnen. Stärker samarbetet och de olika sinnena aktiveras. Du får dessutom en bra och kontrollerad andning.
AT-kören
Plats Bodestorpsskolan
Ledare: Irene Bengtsson
AT-kören är för dig som går i åk 1-2. Vi har roligt tillsammans med sång, dans och rörelse. Vi gör varierande uppträden och Alice Tegnérs sånger är tyngdpunkten för denna kör.
Les Voix
Onsdagar kl. 15.10-15.50 på Musikskolan
Ledare: Irene Bengtsson, Agneta Gyllö Karlborg
Les Voix är kören för dig mellan 13 och 19 år som gillar att sjunga i stämmor. Vi sjunger alla stilar, pop, visa, klassiskt och jazz. Vi har samarbete med musikskolans blås- och stråkorkestrar, medverkar vid julkonserter, luciatåg och har egna sång-/körprojekt bl.a. resor.  Klicka för att komma till toppen av sidan


Skolorkestrar
Olika dagar och tider på repektive skola, information fås av orkesterledaren. Kontakta Musikskolan för att få veta mer. Musikskolan eftersträvar att ha en skolorkester på varje mellanstadieskola beroende på elevunderlaget. Skolorkestrarna består av elever i åk 4-6 som spelar blås och slagverk. Man repeterar tillsammans under skoltid. Några gånger per år samlas alla skolorkestrar för repetitioner, konserter och turné.
Klicka för att komma till toppen av sidan

  • Publicerat: 2017-10-02 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?