Musikskolans instrumentprovningar

Varje vårtermin erbjuder musikskolan instrumentprovning. Då kan man komma och provspela alla instrument, träffa musiklärarna och få information om musikskolan. Information och inbjudan till instrumentprovningarna skickas hem till målsman för alla elever i årskurs 2 ungefär en månad innan det är dags. Instrumentprovningarna vändere sig i första hand till elever i årskurs 2, men naturligtvis får även äldre elever komma och prova.

Kommande instrumentprovningar äger rum våren 2019.

Instrumentprovningarna riktar sig till elever som går i årskurs 2 eller äldre. Du har möjlighet att anmäla ditt barn till musikskolan från och med det år barnet ska börja i årskurs 3.

Anmälningsblankett till musikskolan får man under instrumentprovarkvällen och kan lämnas in efter instrumentprovning eller skickas/lämnas in till musikskolans expedition vid senare tillfälle. OBS! Anmälan måste skrivas på av målsman. Anmälningsblanketter finns även att hämta på musikskolan och på hemsidan.

Ansökningarna registreras hos oss och placeras i kö efter datum ansökan kommit till musikskolan. När höstterminen börjar kontaktar vi er och erbjuder plats snarast möjligt, förhoppningsvis till det barnen valt i första hand.

Kommer man inte in på sitt förstaval direkt blir man oftast erbjuden plats på sitt andra- eller tredjeval, men står kvar i kön på sitt förstaval tills plats kan erbjudas.

  • Publicerat: 2018-04-20 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?