Ekonomi - resor - boende

Du som går i gymnasieskolan får ekonomisk studiehjälp från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Du behöver inte ansöka om bidraget utan det betalas ut till dig direkt av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare.

Du som läser inom vuxenutbildningen motsvarande gymnasieutbildning, är under 20 år och saknar slutbetyg eller gymnasieexamen kan söka bidrag för kost och läromedel. Du måste också vara folkbokförd i Helsingborg. Blanketten hittar du här nedanför.

När du inte längre har rätt till studiehjälp (från och med höstterminen det år du fyller 20) måste du göra en ansökan till CSN för att få studiemedel. Om du är utländsk medborgare måste du ansöka om rätt till svenskt studiestöd.

Gymnasiesärskolan

För elever i gymnasiesärskolan gäller andra regler för studiehjälp, stöd till resor och stöd till inackordering. Ta kontakt med någon ansvarig för studie- och yrkesvägledning på din skola eller med gymnasieantagningen för mer information.

Resor till och från skolan

 

Stöd till inackordering

Om du behöver inackordering under din gymnasietid kan du få ekonomiskt stöd av din hemkommun. Du kan beviljas inackorderingsstöd om du går i en kommunal gymnasieskola i en annan kommun än din hemkommun och är mottagen i första hand. (Läs mer om mottagning i första hand på skanegy.se).

Stödet för inackordering består av ekonomisk hjälp till ditt boende och hemresor. Du kan inte få inackorderingsbidrag om du har beviljats busskort.

Din hemkommun har den här skyldigheten till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20. Om du ändrar folkbokföringsadress, studieväg eller avbryter studierna är du skyldig att anmäla detta till din hemkommun.

Går du i en fristående skola, en riksinternatskola eller en folkhögskola, är utlandssvensk eller går på en Rh-anpassad utbildning? (En Rh-anpassad utbildning är speciellt anpassad för ungdomar med svåra rörelsehinder.Då ska du vända dig till CSN med din ansökan om inackorderingsstöd.

Regler och ansökan

Du måste ansöka om stöd till inackordering. Ansökan görs inför varje nytt läsår. Regler för inackorderingsbidrag och ansökningsblankett för dig som är folkbokförd i Karlshamn och som går i kommunal gymnasieskola hittar du här:

Bidraget betalas ut en gång i månaden 9 månader per läsår september tom maj.

 

  • Publicerat: 2015-12-08 av madelaine.forsberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?