Elevhälsa

Elevhälsan omfattar eleverna från förskoleklassen till och med gymnasieskolan och motsvarande skolformer. Här ingår medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.

Ta kontakt med skolsköterskor på berörd skola.

  • Publicerat: 2018-04-09 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?