Öppettider förskola

Förskolorna och fritidshemmen har öppet vardagar kl 06.15–18.15.

Dygnet runt

Norreports förskola i Karlshamn har en avdelning som tar emot barn till föräldrar med obekväma arbetstider.

Man söker plats till denna avdelning på särskild blankett. Blankett och riktlinjer finns under "Ansökan om barnomsorg"

Barnets schema

Barnets närvarotid grundar sig på föräldrarnas arbets- och/eller studietid plus resor till och från förskoleverksamheten. Den tid som fritidsbarn är i skolan måste dras bort från schemat. Därför är det viktigt att lämna ett nytt schema vid förändring. Lämna nytt schema samt ändra schema görs på Förskola- och fritidswebben. Se länk till höger.

Sommaröppet

De flesta förskolor och fritidshem har stängt under fyra veckor i juli/augusti. De som har behov av barnomsorg under denna tid kan välja mellan en förskola/ett fritidshem i Karlshamn, Asarum, Mörrum eller Svängsta. Förutsättningarna är då annorlunda än under ordinarie verksamhetstid. Information om årets sommaröppet lämnas i mars/april till alla föräldrar med barn i barnomsorg.

Studiedagar

Förskolepersonalen har två studiedagar per termin då verksamheten stänger. Föräldrarna informeras om datum i god tid.

  • Publicerat: 2017-10-27 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
  • Etiketter: sommaröppet,öppettider,dygnet runt,norreports förskola,videungarna,studiedagar,dexter
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?