Lovfritidshem

Utbildningsförvaltningen erbjuder lovfritidshem från och med sommaren 2016 (enligt beslut i BUS-nämnden 160216 BUS§25)

Behovet av lovfritidsplats anmäls på särskilt framtagen blankett Ansökan om lovfritidsplats och skall vara utbildningsförvaltningen tillhanda fyra veckor i förväg. Ny ansökan lämnas inför varje tillfälle.

Om behovet av lovfritidsplats gäller för en längre period, över 5 dagar, exempelvis sommarlov sker debiteringen enligt fastställd taxa på skolbarnsomsorg. Betalning sker för hela perioden även om man inte utnyttjar alla dagar under lovet.

För kortare lov, 1-5 dagar, registreras önskemålet och efter det att lovfritidsplatsen utnyttjats får vårdnadshavaren en faktura från utbildningsförvaltningen. Man betalar för de dagar man använt barnomsorgen och avgiften är 75 kr/dag.

  • Publicerat: 2018-08-13 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?