Ledighet barnomsorg

Semester och annan ledighet

Vid vårdnadshavares semester/ledighet är barnet ledigt. (Gäller ej "Allmänna förskolans" 15 timmar under terminstid.)

Sjuka barn

Sjuka barn ska inte vara i barnomsorgen. Dels med tanke på smittorisken dels för att barnen inte orkar med att vara i grupp. Lämna alltid uppgifter om adress och telefonnummer både till hemmet och arbetet, om barnen blir sjuka måste personalen kunna nå föräldrarna. Är barnet frånvarande pga sjukdom mer än 20 kalenderdagar i följd kan avgiftsreduktion fås efter ansökan. Sjukdomen ska styrkas med läkarintyg.

Sjuk förälder

Sjukskriven förälder har rätt att lämna barn som är inskrivna i barnomsorgen.
Barn kan, efter överenskommelse med förskolechef och om särskilda skäl föreligger, även få lämnas utanför sjuk förälders ordinarie arbetstid. Särskilda skäl kan till exempel vara om försäkringskassan så föreskriver eller om föräldern bedöms så sjuk att han/hon inte kan ta hand om sitt barn hemma. Förälder som är sjukskriven under en längre period, har förlängd sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning har rätt att skriva in sitt barn i förskoleverksamheten eller i skolbarnomsorgen. Barnet får lämnas enligt samma regler som för arbetssökande förälder. Om föräldern har schema, som till exempel vid aktivitetsersättning, så styr detta behovet av omsorgstid.

Avgift erläggs enligt barnomsorgstaxan. Gäller ej vid föräldraledighet eller barn som ej är inskrivna i barnomsorgen.

  • Publicerat: 2017-03-30 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?