Frågor och svar barnomsorg

Arbetssökande

Avgiften

Fritidshem

Föräldraledig

Inför förskoleklass

Inkomstkontroll

Sjukskriven

Studerande

Övrigt

 • Hur får jag lämna mitt barn om jag ska gå på och arbeta nattskift?
 • Arbetssökande

   Jag är arbetssökande, får jag lämna mitt barn på vilka tider jag vill?
  Nej, du får lämna mellan ca 09.00-14.00 tre dagar per vecka, verksamheten bestämmer dagarnas förläggning

  Min förskola har förlagt tiderna för arbetssökande på tisdag-torsdag 09.00−14.00. Jag arbetar måndagen, får jag lämna mitt barn resten av veckan?
  Maxtiden är 15 timmar/vecka. Har du lämnat ditt barn ex. 8 timmar på måndagen har du rätt att lämna ditt barn 7 timmar till den veckan. Tiderna är förlagda tisdag-torsdag 09.00-14.00. Avvikelser från dessa tider får ske för att den arbetssökande ska kunna gå på möten, intervjuer etc. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive förskolechef. Detta gäller även när man kombinerar arbete med aktivt arbetssökande.

  Min förskola har förlagt tiderna för arbetssökande på tisdag-torsdag 09.00−14.00. Jag arbetar måndag, tisdag 8 timmar/dag. Får jag lämna mitt barn resten av veckan?
  Nej, maxtiden är 15 timmar/vecka. Avvikelser från dessa tider får ske för att den arbetssökande ska kunna gå på möten, intervjuer etc. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive förskolechef.  Detta gäller även när man kombinerar arbete med aktivt arbetssökande.

  Jag är arbetssökande och min sambo arbetar fyra dagar/vecka (ledig 1 dag/vecka). Får vi lämna vårt barn på den lediga dagen?
  Nej. 
   

  Jag är arbetssökande och min sambo ska ta ut en semesterdag. Får vi lämna vårt barn på förskolan?
  Nej. 

  Får mitt barn komma till förskolan när det är lov om jag är arbetssökande?
  Ja, under skolans sommarlov, jullov, sportlov, påsklov och höstlov får barnet lämnas de lagstadgade 15 timmar per vecka. Verksamheten bestämmer dagarnas förläggning.

  Jag är arbetssökande och min sambo är föräldraledig för ett litet barn. Får vi lämna vår 2-åring 15 timmar/vecka?
  Ja. Ert barn är välkommet 15 timmar per vecka mellan ca 09.00-14.00 tisdag-torsdag

  Hur får vi lämna vårt barn, jag är arbetssökande och min sambo arbetar olika tider på dagen?
  Att vara arbetssökande jämställs med att vara arbetande. Barnets schema följer båda föräldrarnas schema. 

  Jag arbetar 80% och är aktivt arbetssökande 20%. Arbetstiden är fördelad på måndag-fredag.  Får jag lämna mitt/mina barn för att söka arbeta utöver de schematider som gäller för arbetet?
  Avvikelser får ske för att du ska kunna gå på möten, intervjuer etc. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive förskolechef.

  Avgiften

  Kan jag betala barnomsorgsavgiften via autogiro?
  Ja, kontakta ekonomikontoret, telefon 0454-811 50

  Betalar man avgift även när barnet är ledigt, t ex på sommaren?
  Ja, du betalar avgift 12 månader om året. Det betyder att du betalar även de perioder ditt barn är ledigt.

  Varför får jag högre barnomsorgsavgift under sommaren?
  Reducering av avgiften på grund av allmän förskola upphör under sommarlovet. 

  Varför ska jag betala avgift under sommaren när mitt barn inte är på förskolan?
  Barnomsorgsplatsen är ett abonnemang som löper under hela året, vilket innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet. Avgiften betalas 12 månader om året.

  Fritidshem

  Får mitt barn vara på fritids fast jag är föräldraledig eller arbetssökande?
  Ditt barn får inte vara på fritids om du är föräldraledig. Är du arbetssökande får den totala tiden för barnet i skolan och på fritids inte överskrida 15 timmar. Observera att det är vårdnadshavarens ansvar att säga upp platsen om man ska vara föräldraledig eller arbetssökande.

  Får mitt barn vara på fritids när det är lov om jag är arbetssökande?
  Nej.

  Föräldraledig

  Får jag lämna min 2-åring för att studera när jag är föräldraledig för ett annat barn?
  Du får lämna ditt barn antingen 15 timmar/vecka (som föräldraledig) eller den tid som du behöver för dina studier (som studerande).

  Kan jag kombinera föräldraledighet med arbete?
  Nej, föräldraledighet kan inte kombineras med annan tid för arbete eller studier.

  Jag ska ta ut föräldraledighet 3 dagar i veckan och arbeta 2 dagar, kan jag lämna mitt barn hela veckan?
  Nej, föräldraledighet kan inte kombineras med arbete. Antingen får du lämna 15 timmar/vecka som föräldraledig eller efter schema.

  Inför förskoleklass

  Min 6-åring ska börja i förskoleklass i höst, när upphör förskoleplatsen?
  För barn med placering i förskola/dagbarnvårdare upphör förskoleplaceringen 31 juli det år barnet börjar i förskoleklass. För barn som enbart har allmän förskola (15 timmar per vecka) avslutas platsen sista skoldagen i juni månad.

  Min 6-åring ska börja i förskoleklass i höst och jag behöver fritidsplats, ska jag säga upp förskoleplatsen?
  Nej, förskoleplatsen övergår med automatik till fritidsplats den 1 augusti.

  Inkomstkontroll

  Kommer alla att få en faktura?
  Nej, alla kommer inte att få en faktura. Det finns de som haft en för hög inkomst registrerad i vårt system (Dexter), de kommer att få pengar tillbaka. De som i vårt system har haft en registrerad inkomst på över 42 000 och den genomsnittliga inkomsten från skatteverket är på över 42 000 kommer inte att få någon faktura, de har redan betalat maxtaxa. Hur mycket är maxtaxan? Se info om barnomsorgstaxa   

  När får jag min faktura?
  Vi kör faktureringen i olika omgångar. Fakturor rörande år 2011 skickas successivt ut under januari till december 2013. Fakturor rörande år 2012 skickas ut under 2014 osv.

  Varför genomför ni den här kontrollen?
  Det är viktigt ur rättvisesynpunkt att alla betalar rätt avgift för barnomsorg.

  Kan jag få pengar tillbaka?
  Ja, visar det sig att taxerad inkomst delat med 12 har varit lägre än registrerad inkomst kommer du att få pengar tillbaka.

  Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?
  Utbildningsförvaltningen. Kontrollen är inte unik för Karlshamns kommun utan görs i ett flertal kommuner i landet.

  Jag vill göra upp en avbetalningsplan, vart ska jag vända mig?
  Då är du välkommen att ringa vår handläggare på telefon 0454 – 811 50 så får du hjälp med att lägga upp en avbetalningsplan.

  Jag är inte nöjd med det underlag som finns på fakturan, kan jag få ett bättre?
  Du kan beställa hem ett tydligare underlag. Mejla dina uppgifter till inkomstkontroll@utb.karlshamn.se eller ring 0454 – 817 30 onsdag–torsdag 13.15 - 16.00 så skickar vi hem ett underlag till dig.

  Fakturan kan inte stämma, hur gör jag för att bestrida den?
  Meddela skriftligen att du bestrider fakturan. Uppge ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange fakturanummer, datum och belopp på den faktura du bestrider och bifoga eventuella underlag. Skicka till: Inkomstkontroll, Utbildningsförvaltningen, 374 81 Karlshamn. Vi återkommer med ett ställningstagande.

  Sjukskriven

  Får mitt barn vara på förskolan när jag är sjukskriven?
  Som förälder/vårdnadshavare avgör du om du är i behov av barnomsorg under tiden du är sjukskriven.

  Får mitt barn vara på fritids när jag är sjukskriven?
  Som förälder/vårdnadshavare avgör du om du är i behov av barnomsorg under tiden du är sjukskriven.

  Jag har 2 barn på förskolan/fritids, om det ena blir sjukt får jag lämna det andra?
  Barnet får lämnas efter sitt schema.

  Studerande

  Jag studerar heltid med mycket självstudier då jag sitter hemma och läser. Får jag ha mitt barn på förskolan under denna tid?
  Ja, du har rätt att ha ditt barn på förskola

  Vilka regler gäller när man studerar på halvfart? 
  Du får lämna ditt barn på halvtid. 

  Övrigt

  Hur får jag lämna mitt barn om jag ska gå på och arbeta nattskift?
  Om du ska arbeta nattskift får barnet lämnas fyra timmar innan skiftet för att du ska få vila. Tiden bestäms i samråd med förskolan. Dagen efter nattskiftet kan barnet vara på förskolan till längst 16.00. Tiden bestäms i samråd med förskolan.


   

 • Publicerat: 2017-09-19 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?