Barn 3−5 år

Lekande förskolebarn på matta.

  • Alla barn, även de som inte är inskrivna i förskolan, erbjuds från och med höstterminen det år de fyller 3 år allmän förskola (525 timmar per år). Tiden förläggs på tre dagar i veckan mellan cirka kl. 09.00−14.00. Verksamheten bestämmer dagarnas förläggning. Allmän förskola följer skolans läsårstider och lovdagar/studiedagar.

 

  • Barn vars vårdnadshavare som arbetar eller studerar erbjuds förskoleverksamhet i den omfattning som behövs med hänsyn till arbetstider, studier och resor till och från förskoleverksamheten.

 

  • Barn vars vårdnadshavare som är föräldraledig för vård av annat barn enligt föräldraledighetslagen erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka mellan cirka kl. 09.00-14.00 tre dagar i veckan. Verksamheten bestämmer dagarnas förläggning. (Föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen kan ej kombineras med annan tid för arbete, studier eller arbetssökande.)

 

  • Barn vars vårdnadshavare som är aktivt arbetssökande, det vill säga står till arbetsmarknadens förfogande, erbjuds förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Tiden ska förläggas mellan ca 09.00−14.00 tre dagar per vecka, varje förskola avgör själva vilka dagar.  
    Avvikelser från dessa tider får ske för att den arbetssökande ska kunna gå på möten, intervjuer etc. Dessa avvikelser ska godkännas av respektive förskolechef. Den sammanlagda tiden ska dock vara max 15 timmar per vecka. Detta gäller även när man kombinerar arbete med aktivt arbetssökande.

 

Allmän förskola, tre dagar i veckan mellan cirka kl. 09.00−14.00, är avgiftsfri för alla 3−5 åringar från och med skolstart hösten det år barnet fyller tre år.

För 3 - 5 åringar, vars vårdnadshavare har sysselsättning upp till 15 timmar per vecka är vistelsen avgiftsfri och barnet följer vårdnadshavares schema. Ingen vecka får överstiga 15 timmar.

För 3−5 åringar, vars vårdnadshavare är arbetande, studerande eller aktivt arbetssökande och som har behov av mer än 15 timmars vistelsetid, erläggs reducerad avgift enligt barnomsorgstaxan under läsåret.

För alla 3−5 åringar, undantaget de som enbart har "Allmänna förskolans" 15 timmar per vecka under terminstid, erläggs full avgift under sommarlovet.

  • Publicerat: 2017-03-30 av daniel.lenneer@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?