Barn och utbildning

Samtliga verksamheter inom utbildningsförvaltningen kan samlas under devisen "det livslånga livsvida lärandet i ett helhetsperspektiv". Vår ambition är att skapa en verksamhet, anpassad så att varje individs förutsättningar, erfarenheter och tänkande tas tillvara. I utbildningssammanhang innebär det att resultatet av arbetet kring barnet/eleven kontinuerligt ska utvärderas och att måluppfyllelsen i förhållande till styrdokumentens mål ska öka.

Ambitionerna är höga på alla områden och vi strävar efter att ge Karlshamns invånare tillgång till bra utbildning och ett rikt kultur- och fritidsutbud.

Kontakter

Förvaltningschef
Patrik Håkansson
Tel 0454-813 17  
Mobil 070-2666295
patrik.hakansson@karlshamn.se

Verksamhetschef förskola
Torsten Berg
Tel 0454-813 44  
torsten.berg@karlshamn.se

Verksamhetschef grundskola
Martin Åsman
Tel 0454-813 01  
martin.asman@karlshamn.se

Verksamhetschef gy/vux
Britt-Louise Ek Gustafsson
Tel 0454-81590  
britt-louise.ek-gustafsson@karlshamn.se

Verksamhetschef arbetsmarknad
Martin Kemi
Tel 0454-81361  Fax 0454-81117
martin.kemi@karlshamn.se
  • Publicerat: 2016-10-13 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?