Barn och utbildning

Samtliga verksamheter inom utbildningsförvaltningen kan samlas under devisen "det livslånga livsvida lärandet i ett helhetsperspektiv". Vår ambition är att skapa en verksamhet, anpassad så att varje individs förutsättningar, erfarenheter och tänkande tas tillvara. I utbildningssammanhang innebär det att resultatet av arbetet kring barnet/eleven kontinuerligt ska utvärderas och att måluppfyllelsen i förhållande till styrdokumentens mål ska öka.

Ambitionerna är höga på alla områden och vi strävar efter att ge Karlshamns invånare tillgång till bra utbildning och ett rikt kultur- och fritidsutbud.

  • Publicerat: 2018-02-12 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?