Foto: Josefine Wiedekamm Wallin

Idrott i förändring – vad händer?

2017-11-07 | Upplev
Under måndagskvällen samlades fritidsenheten och olika idrottsverksamheter i Lokstallarna för att prata om idrott i kommunen. Här presenterades framtidsvisioner, aktuella projekt och det vardagliga arbetet för att utveckla och förbättra befintliga anläggningar. Verksamheterna fick ställa frågor och komma med förslag och synpunkter på kommande projekt.

Martin Eliasson, från SISU Idrottsutbildarna, inledde kvällen och pratade om ett samhälle i rörelse, ungas identiteter och vikten av att bedriva idrott för folkhälsa och samhällsnytta. Han lyfte vikten av satsningen på idrott för att förbättra människors välmående, minska risken för sjukdomar och dra ner på kostnader inom sjukvården.

Vikten av idrottsanläggningar

Martin tog även upp minskningen av idrottande och att det har blivit vanligare att barn och ungdomar slutar idrotta tidigare i livet och mer sällan hittar tillbaka till det. Därför har Idrottsrörelsen tagit fram Strategi 2025 som handlar om att utveckla en ny syn på träning och tävling som ska vara inkluderande och välkomnande för alla, oavsett ålder, bakgrund och ambition. För att vara med i arbetet mot visionen belyste Martin vikten av anläggningar, som är ett måste för att kunna bedriva idrott till den grad som behövs.

Vad gör kommunen?

Vad gör kommunen för utveckla och främja idrotten i Karlshamn? Thomas Nilsson, fritidschef, var på plats och pratade om genomförda och pågående projekt utifrån Framtidsforum, ett uppdrag att ta fram en handlingsplan över Karlshamns Kommuns fritidsverksamhet.

Thomas förklarade att enligt arbete med Framtidsforum har det hänt mycket de senaste åren, både stora och små projekt. Förutom underhållning av anläggningar och arbete med den dagliga idrotten har det bland annat tillkommit konstgräsplaner, utegym och spontanidrottsplatser, det har utförts renoveringar på löparbanor och klubbhus, ny belysning och ny sarg på Jössarinken och en skatehall i Svängsta. Något som verkligen har växt är boule, där nya banor har byggts och gamla har renoverats.

Satsningar på Väggaområdet, Asarums IP och Jössarinken

I samband med att det har tillkommit nya och renoverade anläggningar har antalet aktivitetstimmar ökat markant under de senaste åren. Det gör att behovet av ytterligare hallar är stort och arbetet mot detta är i full gång. Thomas lyfte tre stora projekt som fritidsenheten arbetar med där det ska ske stora satsningar för att förbättra de fantastiska områden som vi har här i Karlshamn. Dessa är Väggaområdet, Asarums IP och Jössarinken.

 

Väggaområdet är ett nystartat projekt som ska förbättra och utveckla det fantastiska området som har stor potential med fina anläggningar och närhet till allt. Här vill fritidsenheten bland annat ha in tennisbanor, en konstgräsplan, en gräsfotbollsplan uppbyggd från grunden och en idrottshall.

– Vi vill att detta ska vara en central mötesplats dit hela familjen kan åka tillsammans och träna, sade Thomas, som ser stora möjligheter med denna unika plats.

Satsningen på Asarums IP inriktar sig på fotboll där det ska byggas ett nytt klubbhus och en ordentlig idrottsplats. Tanken med Jössarinken är att öppna upp fler möjligheter än bara is och utnyttja platsens fulla potential.

 

Under de 10 år som Framtidsforum varit aktuellt menar Thomas att de har kunnat ta till sig mycket. Samtidigt som det är viktigt att gå in på djupet och komma närmare in på verksamheterna för att se vilka behov som finns ska de även arbeta med få en överblick över området. Ett exempel på detta är Väggaområdet där man inte bara ska titta på en specifik idrottsplats, utan fokusera på platsen som en helhet. Hur man tar sig dit, parkeringsplatser, vilka idrotter man kan utföra i relation till varandra och belysning är några faktorer som spelar stor roll för skapa en trygg och välkomnande plats för alla att ta sig till och ha roligt på.

Förde diskussion

En punkt under kvällen var behovslistan som tagits fram under arbetet med Framtidsforum som belyser vilka behov som finns och vilka åtgärder som är planerade. Thomas uppmuntrade idrottsverksamheterna att komma med förslag och synpunkter till vad de anser behövs och fylla i om de känner att något saknas. Här fördes det avslutningsvis diskussioner om befintliga anläggningar och vilka förändringar som kommer att ske.

– Vi kommer köra fler föreningsmöten för att få en bra bild av vad ni tycker fungerar och arbeta utifrån det, sade Thomas, och menade att de vill komma ut och träffa föreningarna och arbeta med trivselregler ute på anläggningarna.

Text: Josefine Wiedekamm Wallin/praktikant på Kommunikationsenheten

  • Författare: leila.rudelius@karlshamn.se
  • Etiketter:
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?