Kulturstipendium för unga

Nu är det dags att söka till Karlshamns musik- och teaterfonds stipendium.

Kulturstipendiet tilldelas sökande i en ålder av 20-30 år, med anknytning till Karlshamns kommun, som utmärker eller utbildar sig inom scenkonstens område. Exempel är områdena teater, revy, dans, musik, sång, scenografi, ljud- och/eller ljussättning eller andra jämställda områden.

Stipendiebeloppet är 10 000 kr och syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatt engagemang inom kulturens område t.ex. genom utbildning.

Ansökan om stipendium görs via formuläret nedan och ska vara kulturnämnden tillhanda senast 1 juni.

Stipendiaten utses av representanter från kulturnämnden samt Kultur Karlshamn och överlämnas under Östersjöfestivalen, vecka 29 (18/7-21/7), då stipendiaten förväntas medverka den 19/7 under kvällen.

OBS! Ansökan ska kompletteras med handlingar och referenser som visar på den sökandes färdigheter inom kulturområdet och skickas via mail till pernilla.ekvallliljeqvist@karlshamn.se.

Information enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om behandling av personuppgifter, 26 § Personuppgiftslagen (PuL). Den registrerade har rätt att på begäran en gång per kalenderår erhålla gratis besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlas eller ej, varifrån uppgifterna hämtats, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier mottagare som uppgifterna lämnats ut. Enligt 28 § PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter som behandlats i strid mot lagen.

Personuppgifter
Namn:
Personnummer (ååååmmdd-xxxx):
Adress:
E-post:
Telefon:
Utbildning:
Arbete:
Min anknytning till Karlshamns kommun:
Beskriv kort på vilket sätt du är verksam inom kulturområdet:
Jag tänker använda stipendiet till:
  • Publicerat: 2018-04-17 av mikael.ronndahl@karlshamn.se
  • Etiketter: kulturstipendium,kultur karlshamn,musik- och teaterfond,kulturnämnden
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?