Ansökan om årsanslag till kulturföreningar 2019

Se informationen "Riktlinjer för årsanslag till kulturföreningar" för att veta om din förening är berättigad att söka bidraget. Riktlinjerna finns på www.karlshamn.se/kultur eller till höger här på sidan.

Ansökan om årsanslag för år 2019 ska vara Kultur Karlshamn tillhanda senast 1 oktober 2018. För att ansökan ska kunna behandlas och bidraget beviljas krävs att alla efterfrågade uppgifter är ifyllda samt att efterfrågade bilagor (föreningens senaste verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll och årsbokslut) är bifogade.

För sent inkommen eller ofullständigt ifylld ansökan kommer inte att behandlas.

När vi mottagit din ansökan kommer du få en bekräftelse samt kopia på din ansökan via mail.

Fyll i ansökan digitalt här

Har ni frågor om ansökan?
Kontakta då Kultur Karlshamn, kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist tfn 0454-812 36 eller Kultur- och bibliotekschef.

  • Publicerat: 2018-03-09 av mikael.ronndahl@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?