Kulturbidrag

Föreningar kan söka bidrag för kulturverksamhet i Karlshamns kommun.Två typer av bidrag finns, årsanslag för kulturföreningar med regelbunden verksamhet och arrangemangsbidrag för enstaka kulturprogram.

Årsanslag

Under våren 2014 togs beslut om nya riktlinjer och nytt sätt att ansöka om årsanslag för kulturföreningar. Ansökan för 2019 ska vara Kultur Karlshamn tillhanda senast 1/10 2018. För att fylla i ansökningsformulär - klicka på Ansökan årsanslag i menyn till vänster.

Du kan även fylla ansökningsformuläret digitalt via Självservice.

Arrangemangsbidrag

Bidraget söks löpande under året. Kulturarrangemangen ska genomföras i Karlshamns kommun och vara öppna för alla och annonseras och offentliggöras på olika sätt. Bidraget ska sökas i så god tid att evenemanget kommer med i kommunens evenemangskalender samt anmäla arrangemang tillkommunens evenemangskalender och i all marknadsföring uppge att stöd erhålls från Kultur Karlshamn. 

Kan sökas av Kulturföreningar och organisationer i Karlshamns kommun för kulturella arrangemang. Bidraget avser kostnader för planering och genomförande av arrangemanget. Blankett för ansökan om arrangemangsbidrag finner du till höger.

Vill du veta mer kontakta gärna kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist eller kultur- och bibliotekschef.

En snabb slant - bidrag för ung kultur

En snabb slant är ett bidrag som Kultur Karlshamn ger till unga som vill arrangera eller på annat sätt engagera sig och berika kulturlivet i Karlshamn. Syftet är att stimulera ungas egna initiativ och entreprenörsförmåga inom kulturområdet och att öka ungdomars eget skapande, kreativitet, inflytande och delaktighet i kulturlivet. Bidraget ger möjlighet för ungdomar att skapa och driva egna projekt och arrangemang även utanför föreningslivet och skolan.

Bidraget kan sökas av:
Privatpersoner, mellan 13 och 25 år, som är folkbokförda i Karlshamns kommun och som inte är yrkesverksamma inom kulturområdet. (Åldersintervallet gäller det året sökande fyller 13 respektive 25 år).

Bidraget kan sökas till:
Kulturprojekt och aktiviteter i bred bemärkelse som genomförs av ungdomar och i första hand för ungdomar inom Karlshamns kommun. Egna arrangemang och eget skapande, idéer och projekt som är offentliga/publika och riktar sig till andra än initiativtagaren, t ex festivaler, konserter, utställningar, workshops, föreställningar, slöjd, dans, film, webbsidor, debatter m m.

Bidraget kan inte sökas till
*Ordinarie föreningsverksamhet
*Skolprojekt och projekt inom ordinarie fritidsverksamhet
*Projekt som inte innehåller publik verksamhet
*Projekt som initierats och drivs av personer över 25 år
*Projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet eller religiöst samfund
*Projekt som är kommersiellt eller vinstdrivande (gäller även välgörande ändamål)
*Projekt som genomförs på en plats där alkohol säljs
*Verksamhet i strid med lagar och regler, demokratiska värderingar, uppmuntrar droganvändning eller är diskriminerande

Bidraget får inte användas till
*Ersättning för eget arbete till den person som gör ansökan
*Redan etablerad verksamhet

Tänk på att:
*Eget skapande eller arrangörskap är en förutsättning för bidrag.
*Kultur Karlshamn prioriterar projekt som vänder sig till andra ungdomar och som genomförs tillsammans med andra aktörer/samarbetspartners.
*Maximalt 5.000 kronor kan sökas
*Bidraget kan bara betalas ut en gång till ett projekt och är alltså inget kontinuerligt verksamhetsstöd.
*Bidraget beviljas högst två gånger per person och år
*Projektets omfattning och sammanhang påverkar bidragets storlek
*Rådgivning och coachning erbjuds alla som får bidrag beviljat

Hur söker man?
Ansökan görs löpande under året på en särskild blankett som finns att ladda ner här till höger. Du kan även använda dig av Karlshamns Kommuns Självservice för att skicka in din ansökan via e-tjänst.

Ansökan ska vara Kultur Karlshamn tillhanda senast en månad innan genomförandet. Ansökningarna behandlas i den ordning de inkommer. Beslut om beviljat bidrag meddelas senast två veckor efter att fullständig ansökan inkommit. Projektet ska redovisas senast en månad efter genomförandet på särskild blankett.

Den som beviljats bidrag kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av bidraget om projektet läggs ner, om det förändras eller om bidraget används på annat sätt än som beskrivits i ansökan, om detta sker utan att förändringen godkänts av Kultur Karlshamn.

För mer information, kontakta Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist.

  • Publicerat: 2018-03-09 av mikael.ronndahl@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?