Biotopskydd

För att bevara områden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som är särskilt skyddsvärda så finns ett så kallat biotopskydd. Det finns ett generellt biotopskydd för bland annat alléer, småvatten och våtmarker samt stenmurar. Utöver det kan länsstyrelsen och skogsstyrelsen utse biotopskydd för andra viktiga områden. För att läsa mer om biotopskydd, se Länsstyrelsens hemsida.

  • Publicerat: 2012-07-30 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?