Bostadsnära skog

Ris tas bort i bostadsnära skog
Bostadsnära skog är ett begrepp på den skog som ligger närmast fastigheter, med en bredd av ca 25-30 m från tomterna. Till skillnad från produktionsskogen så finansieras den bostadsnära skogen av skattemedel. Skötseln utförs av gatu- och parkenheten.

Har du synpunkter på träd eller sly som står intill din fastighet på kommunens skogsinnehav som du vill ska åtgärdas, fyll då i formuläret ”Ansökan om trädfällning”. Läs gärna igenom dokumentet ”Nedtagning av träd- Information” innan du fyller i formuläret. I det dokumentet informerar vi om vad kommunen tar hänsyn till vid nedtagning av träd och under vilken del av året vi genomför åtgärder i skogen.

Fastighetsägare får inte röja sly eller avverka träd på egen hand. Det är gatu- och parkeheten som bedömer behovet av röjning/avverkning och därefter utför arbetet. Träd som bedöms som farliga prioriteras, och besiktning av dessa sker löpande under året.

Vid skogliga åtgärder i den bostadsnära skogen tas ris främst bort i anslutning till stigar och välfrekventerade platser. I övriga fall lämnas riset kvar i skoget, ofta i lite större rishögar som kallas faunadepåer. Dessa är viktiga boplatser för många arter, bland annat fåglar och insekter.

Röjning utförd i bostadsnära skogNunneört, en vårblommande växt som trivs i lundmiljö

  • Publicerat: 2017-02-21 av annika.bergh@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?