Skog

Björkbacke i Asarum

Karlshamns kommun äger omkring 1800 hektar skogsmark. Av denna areal är 700 hektar naturreservat och resterande yta är produktionsskog och bostadsnära skog.

Tekniska nämnden har det formella ansvaret för skötsel och förvaltning av kommunens skogsmark. Arbetet med att förvalta kommunens skogsinnehav sker tillsammans med en skogsförvaltare.

Skötseln av Karlshamns kommuns skogsinnehav styrs av Skogliga riktlinjer, antagna av Tekniska nämnden 2017-02-22, samt en grön skogsbruksplan som är antagen av kommunfullmäktige 2012-12-03. I den gröna skogsbruksplanen är kommunens skog indelad i olika bestånd med olika målklasser som beskriver hur skogen ska skötas.

Bokskog i KarlshamnViol i Långasjönäs naturreservat

  • Publicerat: 2018-03-28 av sara-marie.rannback@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?