Fiskeregler

1. Innehavaren av fiskekort är berättigad till fiske med alternativt ett av följande redskap: spinn-, haspel-, eller flugspö. Således får endast ett drag eller bete användas av en och samma fiskare. Undantag: Stora Kroksjön. Se punkt 8 och 9 

2. Fiske med mask, räka, levande bete eller annat agn är förbjudet i Fiskeområde 1, 2 och 3. Undantag: Stora Kroksjön. Se punkt 8 och 9. 

3. Fiske med egna medhavda båtar är förbjudet. Uthyrning av båtar i Kroksjöarna och Kroksjögyl sker i kiosken vid Långasjönäs camping, telefon 0454-32 06 91.

4. Fångstbegränsning: Fiskekortberättigar till en sammanlagd fångst av 3 stycken laxartade fiskar/dag. Undantag: Fiskeområde 1 och 2; Mieån södra (område 1), 2 st laxartade fiskar/dag och Tararpsdalen (område 2), 1 st laxartad fisk/dag. Minimimått för lax och havsöring är 50 cm, för insjööring gäller 30 cm. I Fiskeområde 5 får inget fiske efter laxartad fisk förekomma, eventuellt fångad laxartad fisk skall omedelbart återutsläppas. 

5. Fiskekort är personligt och får ej överlåtas. Barn under 11 år får dock fiska på målsmans fiskekort i målsmans sällskap. Undantag: Inom Fiskeområde 4 får barn under 14 år fiska utan fiskekort. Fångstbegränsning gäller för kortet som under punkt 4. Fiskekortet skall bäras väl synligt. Fiske får pågå mellan 06.00-22.00. Undantag: Fiske får pågå dygnet runt i Fiskeområde 4.

6. Fiske från och beträdande av tomtmark och industrimark är förbjudet. 

7. Registrering av fisk som fångas i Fiskeområde 1, Mieån södra, skall ske vid Mieådalens klubblokal intill Jannebergs ridhus. Fångst i övriga områden skall registreras i kiosken vid Långasjönäs Camping. 

8. Mete med mask, räka eller annat agn är tillåtet i Stora Kroksjön (Fiskeområde 3), Fiskeområde 4 och Fiskeområde 5, samt vid vinterfiske (gäller 1 st spö per fiskare). Fiskekort erfodras ej inom Fiskeområde 5. 

9. Vinterfiske från is är tillåtet i Fiskeområde 4 samt Lilla Kroksjön och Kroksjögyl inom Fiskeområde 3 och Bredagyl inom Fiskeområde 6. Vinterfiske får ske med högst 1 pimpelspö och 10 angeldon per fiskare och fiskekort. Fiskekort erfordras! OBS! Vinterfiske från is är ej tillåtet i Stora Kroksjön. 

10. Den som bryter mot dessa regler eller i övrigt uppträder störande kan avstängas från vidare fiske inom området som omfattas av dessa regler. Indraget fiskekort ger ej rätt att återfå erlagd avgift. 

Gäller från år 2015.

  • Publicerat: 2017-02-02 av thomas.nilsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?