Föreningsbidrag

Bidrag

Fritid fördelar kommunala bidrag till föreningar. På fritidskontoret finns uppgifter om i kommunen verksamma föreningar. Bidragsberättigade är ungdomsföreningar, handikappföreningar och pensionärsföreningar. Kraven för bidrag är att föreningen:

 • Har sitt säte i Karlshamn och är ansluten till riksorganisation
 • Är godkänd av Fritidsnämnden i Karlshamn
 • Har eget bank- eller postgiro
 • Ungdomsföreningar skall bedriva verksamhet för åldersgrupperna 7-20 år

 

Bidragsformer

 • Grundbidrag (kan endast sökas av ungdomsföreningar). Utgår för varje aktiv medlem mellan 7-20 år som:
  - är införd i medlemsregister
  - deltar i föreningens planerade verksamhet
  - finns upptagen på närvarokort
 • Administrationsbidrag. Årligt bidrag för varje medlem som fyllt 4 år, är med i medlemsregistret och betalat medlemsavgift året före bidragsåret
 • Aktivitetsbidrag (kan endast sökas av ungdomsföreningar). Utgår till deltagare som deltager i föreningens planerade aktiviteter
 • Lokalbidrag. Bidrag till kostnader för egna eller förhyrda lokaler som används i föreningens verksamhet
 • Investeringsbidrag. Stöd till förbättringar eller nybyggnad av lokaler eller inköp av utrustning
 • Lönebidrag. Bidrag till kostnader för anställd med lönebidrag. Föreningen måste vara arbetsgivaransvarig för den anställde.
 • Extra bidrag. Kan utgå för ändamål som nämnden finner anledning att stödja

 

För mer information om vad som gäller för ungdomsföreningar, handikappföreningar respektive pensionärsföreningar kan du kontakta Fritidsenheten. Ansökningsblanketter hittar du till höger, alternativt via Karlshamns Kommuns Självservice.

Tänk på att föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet även kan ansöka om bidrag via Blekinge Idrottsförbund. 

 • Publicerat: 2017-09-27 av jonas.nilsson@karlshamn.se
 • Etiketter: Föreningsbidrag,Bidrag,Grundbidrag,Administrationsbidrag,Aktivitetsbidrag,Lokalbidrag,Investeringsbidrag,Lönebidrag,Extra bidrag
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?