Valnämnd

Valnämnden har att svara för kommunens uppgifter vad avser allmänna val och folkomröstningar enligt vallagen. Nämnden ansvarar också för de övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom området.

Nämndens sammanträden:

Ordföranden sammankallar vid behov.

Kommunalbesvär/Förvaltningsbesvär

Information finns under rubriken kommunfullmäktige. Läs mer

Nämndens ledamöter är valda av kommunfullmäktige för tiden 2015-2018:

Fem ledamöter Fem ersättare
Marie Sällström (S), ordf Inga-Lill Nilsson (S)
Gun-Britt Karlsson (M) Britt Kilsäter (M)
Annika Wåhlin (S), v ordf Inger Löfblom-Sjöberg (S)
Per-Ivar Ivarsson (C) Ann-Sofie Eriksson (S)
Kristofer Borvall (MP) Claes-Göran Mårlind (M)
  • Publicerat: 2017-09-05 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?