Tekniska nämnden

Nämnden har elva ledamöter samt ersättare och sammanträder elva gånger per år. Beslut i nämnden har betydelse och inverkan på hur teknisk kommunservice av olika slag sköts och läggs upp.

Tekniska nämndens ansvarsområde omfattar

Huvudmannaskap för vatten och avlopp med undantag för frågor av stor principiell betydelse
Förvaltning, drift och underhåll av kommunens fastigheter, rekreations- och produktionsskogar, gator, gång- och cykelvägar, lekplatser (på skolor/förskolor).
Kommunens väghållning vad avser gata, väg och parkeringsplatser
Trafiksäkerhet och trafikteknik
Enskilda vägar
Kommunens städservice, kostservice och dataservice
Drift av sotningsverksamhet (ej myndighetsutövning)

Tekniska nämnden är tillika trafiknämnd och kommunal väghållningsmyndighet.

Nämndens ledamöter är valda av kommunfullmäktige för tiden 2015-2018:

Elva ledamöter Elva ersättare
Mats Dahlbom (C), ordf Per-Ivar Johansson (C)
Britt Kilsäter (M) Mats Olausson (M)
Vakant (S), v ordf Bo Sandgren (S)
Katrin Johansson (S) Patrik Engström (S)
Lars Hasselgren (M) Catarina Flod (M)
Tor Billing (SD) Tommy Mikkelsen (SD)
Stig Johansson (S) Elisabet Rosengren (S)
Gunnar Fastén (MP) Anders Qvarnström (MP)
Magnus Dagmyr (S) Ulf Gustavsson (S)
Jan-Erik Abrahamsson (S) Lennarth Malm (L)
Jörgen Kronsell (MP) Fadia Tareq Al Jazar (MP)

Nämndens sammanträden 2018:

Tid och plats: Rådhuset Årydssalen kl 13:15
Datum: 24/1, 21/2, 21/3, 18/4, 23/5, 13/6, 26/9, 17/10, 14/11, 12/12 

Tyck till

Här har du möjlighet att komma med förslag och synpunkter som rör tekniska nämndens verksamheter. De inlägg som skrivs på denna sida behandlas på samma sätt som annan inkommande post enligt gällande lagstiftning.

Katrin Johansson (S)
Ditt namn
Din adress
Ditt telefonnummer
Din e-post
Meddelande
  • Publicerat: 2018-01-26 av aili.martinsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?