Nämnd för arbete och välfärd

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-10, § 72, att byta namn på socialnämnden till nämnden för arbete och välfärd.

Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för att kommuninvånare som behöver socialt eller ekonomiskt stöd får detta enligt de lagar och regler som fastställts av riksdag och regering.

Nämndens ansvarsområden omfattar:

  • individ- och familjeomsorg,
  • socialpsykiatri och
  • HVB-hem (hem för vård och boende) för ensamkommande flyktingungdomar samt mottagning och introduktion av nyanlända invandrare.
  •  

Nämndens sammanträden 2017:

Tid och plats: Rådhuset - Mörrumssalen kl 13.15 (om ej annat anges).

Datum: 19/1, 23/2, 23/3, 27/4, 18/5, 15/6, 24/8, 21/9, 19/10, 23/11 och 14/12.

Följande ledamöter och ersättare är valda av kommunfullmäktige för tiden 2015 till 2018:

Namn (7 ledamöter) Parti Uppdrag
Jan-Åke Berg  (S) ordförande
Ulla Birgersson  (M) ledamot
Sofie Dahlqvist  (S) v ordf
Ingrid Hagberg-Hake  (S) ledamot
Liz Wennerberg  (MP) ledamot
Anna Wihlstrand  (SD) ledamot
Ulla Sandgren  (S) ledamot

 

Namn (7 ersättare) Parti Uppdrag
Tommy Alm  (S) ersättare
Ulla Olofsson  (M) ersättare
Sirkka Kahilainen  (S) ersättare
Roland Ohlsson  (S) ersättare
Elin Petersson  (M) ersättare
Gudrun Johansson  (SD) ersättare
Bodil Frigren Ericsson  (L) ersättare
  • Publicerat: 2017-09-06 av erik.bergman@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?