Kulturnämnd

Inom nämnden fattas beslut i frågor som rör Kultur Karlshamn och Konsument Karlshamn.

Kommunalbesvär/Förvaltningsbesvär

Information finns under rubriken kommunfullmäktige. Läs mer

Nämndens ledamöter är valda av kommunfullmäktige för tiden 2015 till 2018:

Nio ledamöter Nio ersättare
Lena Sandgren (S), ordf Robert Sandelin (S)
Cecilia Holmberg (M) Charlotta M Sjöqvist (M)
Lena Häggblad (C), v ordf Ankie Boklund (C)
Marie Bengtsson (S) Leif Gummesson (S)
Ulla Olofsson (M) Lena Olsson (M)
Mona Wettergren (SD) Daniel Paulsson (SD)
Marianne Abelsson (S) Kjell Folkesson (S)
Claes Jansson (MP) Anna Atmander (MP)
Diez Nobach (S) Anette Höglund (L)

Nämndens sammanträden 2017

Tid och plats: Mörrumssalen, Rådhuset kl 15.00.
Datum: 1/2, 5/4, 31/5, 21/8, 11/10 och 6/12

  • Publicerat: 2017-09-25 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?