Kulturnämnd

Inom nämnden fattas beslut i frågor som rör Kultur Karlshamn.

Kommunalbesvär/Förvaltningsbesvär

Information finns under rubriken kommunfullmäktige. Läs mer

Nämndens ledamöter är valda av kommunfullmäktige för tiden 2015 till 2018:

Nio ledamöter Nio ersättare
Lena Sandgren (S), ordf Robert Sandelin (S)
Cecilia Holmberg (M) Lena Olsson (M)
Lena Häggblad (C), v ordf Ankie Boklund (C)
Marie Bengtsson (S) Leif Gummesson (S)
Ulla Olofsson (M) Sara Helgefalk (M)
Mona Wettergren (SD) Daniel Paulsson (SD)
Marianne Abelsson (S) Kjell Folkesson (S)
Claes Jansson (MP) Anna Atmander (MP)
Diez Nobach (S) Anette Höglund (L)

Nämndens sammanträden 2018

Tid och plats: Asarumssalen alt Årydssalen,  kl 15.00.
Datum: 31/1, 28/3, 30/5, 22/8, 18/10 och 5/12

  • Publicerat: 2018-08-29 av rosita.wendell@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?