Kommunala Pensionärsrådet - KPR

Kommunala pensionärsrådet är ett referens- och remissorgan för samråd, överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärernas riksorganisationer och kommunen i frågor som rör äldre.

Pensionärsrådet ska verka för att äldres intressen beaktas vid kommunens behandling av ärenden som gäller äldre. Rådet kan initiera nya pensionärsfrågor och är ett forum för informationsspridning.

Planerade sammanträdesdagar för år 2016:

Datum Sammanträdessal, kl. 13:30
4 februari Årydssalen
7 april Årydssalen
2 juni Årydssalen
1 september Årydssalen
1 december Årydssalen
   

 

Pensionärsrådet består av ledamöter som är utvalda av pensionärsorganisationerna.

Ordförande är Per-Ola Mattsson, tillika ordförande i kommunstyrelsen, Karlshamn.

Inför varje sammanträde hålls ett förmöte där ledamöterna diskuterar vilka frågor som ska tas upp på ett kommande sammanträde. Följande dagar är bokade för KPRs förmöten 2016: 11 januari, 14 mars, 16 maj, 15 augusti samt 14 november. Holger Nilsson är sammankallande för dessa möten.

Följande personer är valda för tiden 2015 till 2018:

Pensionärsorganisation Ordinarie ledamot  Ersättare 

Pensionärernas Riksorganisation

Karlshamns Pensionärsförening

Maj Clarin Margareta Engstrand Wallin

Pensionärernas Riksorganisation

IF Metall Svängsta

Ingvar Gustavsson  Yngve Isacsson

Pensionärernas Riksorganisation

Asarums Pensionärsförening

Holger Nilsson Ingrid Ankarcrona 

Pensionärernas Riksorganisation

Mörrums-Elleholms Pensionärsförening 
Valter Mattsson  Hans-Erik Samuelsson

Pensionärernas Riksorganisation

Svängsta Pensionärsförening

Rolf Karlsson  Tommy Larsson

Pensionärernas Riksorganisation

Hällaryds-Åryds Pensionärsförening

Anna Lisa Svensson  Birgitta Jönsson 

SPF Seniorerna Bodekull i Karlshamn
 

Marita Gill Gun Hedlund

SPF Seniorerna Mörrum 
 

Inga George Lennart Wallin 

SPF Seniorerna Hällaryd-Åryd 
 

Inga Johnsson Ingrid Berlin

Sveriges Pensionärers Riksförbund  

Britt Enström Ellen Kragh

Riksförbundet pensionärsgemenskap 

Carl-Gunnar Madestam Laila Johansson

Svenska Kommunal pensionärernas förbund 

Percy Nordstrand Eva Johansson

 

Protokoll 2016:

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Protokoll 2016-04-07

357 kB 2016-05-23
pdf

Protokoll KPR 2016-02-04

88 kB 2016-02-23

 


Protokoll 2015:

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

Protokoll KPR 2015-02-11

1 MB 2015-02-27
pdf

Protokoll KPR 2015-04-09

63 kB 2015-04-28
pdf

Protokoll KPR 2015-05-15

12 kB 2015-06-03
pdf

Protokoll KPR 2015-06-04

34 kB 2015-07-02
pdf

Protokoll KPR 2015-09-03

49 kB 2015-09-24
pdf

Protokoll KPR 2015-10-12

25 kB 2015-10-29
pdf

Protokoll KPR 2015-12-04

34 kB 2015-12-28

 


  • Publicerat: 2016-04-08 av Gunilla.Appelqvist@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?