Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige bestämmer antalet ledamöter i kommunstyrelsen som dock måste vara minst fem. Det parti som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i styrelsen. Valet av ledamöter till styrelsen är i regel proportionellt.

Kommunstyrelsens ansvarsområden

Kommunstyrelsens uppgifter och skyldigheter bestäms ganska detaljerat i kommunallagen. Kommunstyrelsen ska vara det centrala förvaltningsorganet i en kommun. Styrelsen har därför rätt till insyn över de olika nämndernas verksamhet och kan övervaka att nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Den kan inte ändra på beslut som nämnderna själva fattat eller ingripa i nämndernas förvaltning i övrigt.

Styrelsen är kommunens finansorgan och ansvarar för den ekonomiska planeringen. Det gäller att följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Som hjälp har styrelsen dels de ekonomiska långtidsplanerna och den årliga budgeten. Det är viktigt för kommunen att det finns arbetsplatser för medborgarna. Styrelsen måste ofta genom förhandlingar med olika företag och statliga organ försöka påverka näringsliv och sysselsättning i kommunen.

Styrelsen representerar kommunen vid förhandlingar med statliga myndigheter, näringsliv etcetera i frågor som berör kommunen. Själva beslutanderätten tillkommer alltid fullmäktige.

Kommunstyrelse

Valda av kommunfullmäktige för tiden 2019-2022:

Femton ledamöter Femton ersättare
Per-Ola Mattsson (S), ordf Leif Håkansson (S)
Magnus Gärdebring (M), 2 v ordf Per Erlandsson (M)
Mats Dahlbom (C), 1 v ordf Sofie Ekenberg (C)
Charlott Lorentzen (MP) Håkan Abramsson (SD)
Elin Petersson (M) Jan Bremberg (S)
Marie Sällström (S) Iréne Ahlstrand-Mårlind (M)
Magnus Sandgren (M) Ulla Sandgren (S)
Christel Friskopp (S) Ulf Ohlsson (M)
Björn Tenland Nurhadi (SD) Claes Jansson (MP)
Marco Gustavsson (C) Görgen Lennarthsson (SD)
Bodil Frigren Ericsson (L) Jan-Åke Berg (S)
Annika Westerlund (S) Emanuel Norén (L)
Andreas Saleskog (S) Lena Sandgren (S)
Tommy Larsson (V) Johnny Persson (S)

Britt Jämstorp (KD)

Lars-Olof Larsson (KD)

Kommunstyrelsens sammanträden 2019:

Datum: 5 februari, 5 mars, 26 mars, 7 maj, 4 juni, 10 september, 15 oktober, 5 november och 3 december.

  • Publicerat: 2019-01-08 av filippa.sjoberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?