Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige bestämmer antalet ledamöter i kommunstyrelsen som dock måste vara minst fem. Det parti som har majoritet i fullmäktige får också majoritet i styrelsen. Valet av ledamöter till styrelsen är i regel proportionellt.

Kommunstyrelsens ansvarsområden

Kommunstyrelsens uppgifter och skyldigheter bestäms ganska detaljerat i kommunallagen. Kommunstyrelsen ska vara det centrala förvaltningsorganet i en kommun. Styrelsen har därför rätt till insyn över de olika nämndernas verksamhet och kan övervaka att nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Den kan inte ändra på beslut som nämnderna själva fattat eller ingripa i nämndernas förvaltning i övrigt.

Styrelsen är kommunens finansorgan och ansvarar för den ekonomiska planeringen. Det gäller att följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Som hjälp har styrelsen dels de ekonomiska långtidsplanerna och den årliga budgeten. Det är viktigt för kommunen att det finns arbetsplatser för medborgarna. Styrelsen måste ofta genom förhandlingar med olika företag och statliga organ försöka påverka näringsliv och sysselsättning i kommunen.

Styrelsen representerar kommunen vid förhandlingar med statliga myndigheter, näringsliv etcetera i frågor som berör kommunen. Själva beslutanderätten tillkommer alltid fullmäktige.

Kommunstyrelse

Valda av kommunfullmäktige för tiden 2015 till 2018:

Femton ledamöter Femton ersättare
Per-Ola Mattsson (S), ordf Andreas Saleskog (S)
Elin Petersson (M)   Bärthil Ottosson (M)
Annika Westerlund (S), 1 v ordf Lena Sandgren (S)
Gertrud Ivarsson (C), 2 v ordf Marco Gustafsson (C)
Magnus Gärdebring (M) Per Erlandsson (M)
Tommy Strannemalm (SD) Anna Wihlstrand (SD)
Marie Sällström (S) Jan-Åke Berg (S)
Magnus Sandgren (M) Anna Arlid (M)
Jan Bremberg (S) Vivianne Andersson (S)
Sara Sakhnini (S) Tobias Folkesson (S)
Anders Englesson (MP) Iréne Ahstrand-Mårlind (M)
Leif Håkansson (S) Göran Svensson (S)
Tor Billing (SD) Ulf Lind (SD)
Paul Hedlund (L) Kenneth Svanberg (L)

Charlott Lorentzen (MP)

Claes Jansson (MP)

Kommunstyrelsens sammanträden 2018

Plats

Rådhuset - Asarumssalen

Tid

Klockan 13:30, om inget annat anges.

Datum

  • 6/2
  • 6/3
  • 27/3
  • 8/5
  • 5/6
  • 4/9, budget
  • 9/10
  • 6/11
  • 4/12
  • Publicerat: 2018-11-06 av aili.martinsson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?