3. Bolag, kommunalförbund, stiftelser o.d.

Av kommunen helägda aktiebolag

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

3.1 Bolagsordning för Stadsvapnet i Karlshamn AB

93 kB 2018-11-07
pdf

3.2 Bolagsordning för Karlshamnsfastigheter AB

111 kB 2018-11-07
pdf

3.3 Bolagsordning för Karlshamn Energi AB

109 kB 2018-11-07
pdf

3.3.1 Bolagsordning för Karlshamn Energi Elförsäljning AB

91 kB 2018-11-07
pdf

3.3.2 Bolagsordning för Karlshamn Energi Vatten AB

95 kB 2018-11-07
pdf

3.4 Bolagsordning för Kreativum i Blekinge AB

88 kB 2018-11-07
pdf

3.5 Bolagsordning för Karlshamn Kombiterminal AB

89 kB 2018-11-21
pdf

3.6 Bolagsordning för Karlshamns Hamn AB

107 kB 2018-11-07
pdf

3.7 Bolagsordning för Karlshamnsbostäder AB

93 kB 2018-11-07
pdf

3.8 Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

162 kB 2018-11-07

Av kommunen delägda aktiebolag

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

3.10 Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB

38 kB 2012-12-17
pdf

3.11 Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB och Sydostkemi AB

37 kB 2012-12-17
pdf

3.12 Bolagsordning för Blekingetrafiken AB

31 kB 2012-12-17
pdf

3.13 Konsortialavtal för Blekingetrafiken AB

39 kB 2012-12-17

Förbundsordningar och reglementen för revisorerna i kommunalförbunden

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

3.14 Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge

55 kB 2017-01-23
pdf

3.15 Reglemente för revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge

32 kB 2012-12-17
pdf

3.16 Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst

23 kB 2017-01-23
pdf

3.17 Reglemente för revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst

33 kB 2012-12-17
pdf

3.18 Förbundsordning Sydarkivera

553 kB 2016-07-05
pdf

3.19 Reglemente för revisorerna i Vårdförbundet Blekinge

32 kB 2012-12-17
pdf

3.20 Förbundsordning för Region Blekinge

54 kB 2012-12-17
pdf

3.21 Förbundsordning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling

27 kB 2017-04-21

Stadgar för stiftelser

Dokumentlista
TitelStorlekDatum
pdf

3.22 Stiftelsen Oscar Lundgrens Väggafonder

21 kB 2012-12-17
pdf

3.22.1 Stadgar för Stiftelsen för Oscar Lundgrens Väggafond

24 kB 2012-12-17
pdf

3.23 Stiftelsen Oscar Lundgrens hamnfond

21 kB 2012-12-17
pdf

3.24 Stiftelsen Johan Ingemanssons hjälpfond för Mörrum

22 kB 2012-12-17
pdf

3.25 Stiftelsen Johan Ingemanssons hjälpfond för Elleholm

22 kB 2012-12-17
pdf

3.26 Stiftelsen Martin Svenssons donation

21 kB 2012-12-17
pdf

3.27 Stiftelsen Sven Hellerstöms fond

21 kB 2012-12-17
pdf

3.28 Stiftelsen John O Nilssons fond

21 kB 2012-12-17
pdf

3.29 Stiftelsen Karlshamns kommuns och Karlshamnsrevyns Teaterfond

21 kB 2012-12-17
pdf

3.30 Stiftelsen Karlshamns kommuns grundskolors samfond

29 kB 2012-12-17
pdf

3.31 Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

37 kB 2012-12-17
pdf

3.32 Stadgar för Föreningen Karlshamns museum

29 kB 2012-12-17
pdf

3.33 Stadgar för Stiftelsen Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande

796 kB 2016-06-28
pdf

3.34 Stadgar för NetPort.Karlshamn ideell förening

24 kB 2016-08-02
  • Publicerat: 2018-01-30 av alexandra.lagerholm@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?